Annonse
UNN-DIREKTØREN: Tor Ingebrigtsen erkjenner svikt og svakheter, men mener det handler om systemsvikt og ikke enkeltpersoners feil.

Ta ballen, ikke mannen

Det sterke personfokuset i denne saken bekymrer meg.

Sett i ettertid er vi enig i at saken ble meldt for seint. Prosedyren, som de ansvarlige lederne fulgte, var ikke god nok.

Nordlys har ved flere anledninger de to siste ukene omtalt den beklagelige saken om en svensk sykepleier som stjal medikamenter og oppførte seg uakseptabelt overfor pasienter ved Geriatrisk seksjon sommeren 2014.

Saken er kommentert og forklart ved flere anledninger, og har bidratt til at nye interne rutiner er etablert for å ivareta pasientsikkerheten best mulig.

Underveis er det fremmet anklager mot lederne ved Medisinsk klinikk. Det antydes at den svenske sykepleieren ble ansatt fordi vedkommende hadde et vennskapsforhold til en leder, og det er antydet at fungerende klinikkleder ikke tok saken tilstrekkelig alvorlig.

I dagens Nordlys fremsettes det påstander om at de ansatte som slo alarm ble straffet med å miste sine stillinger, mens saken ikke har fått konsekvenser for lederne som trenerte saken.

Jeg er enig i at saken er alvorlig. Den har avdekket betydelige svakheter i våre rutiner og prosedyrer.  Det er kritikkverdig at eksterne referanser ikke ble innhentet før sykepleieren ble ansatt.

Vi erkjenner at dette ikke er godt nok, og har innskjerpet at også eksterne referanser skal innhentes. Rutinene var ikke gode nok, men dette skyldtes ikke at lederen som foretok ansettelsen og sykepleieren var venner på Facebook.

Det tok lang tid å behandle saken internt i UNN. Dette skyldtes imidlertid ikke trenering fra lederne, men at gjeldende prosedyre, som var utarbeidet flere år tidligere, under juridisk rådgivning, forutsatte bred intern kartlegging før melding til Fylkeslegen og eventuell politianmeldelse. 

Sett i ettertid er vi enig i at saken ble meldt for seint. Prosedyren, som de ansvarlige lederne fulgte, var ikke god nok. Dette var en systemsvikt som nå er korrigert, og ikke personlige feil fra de ansvarlige lederne. 

Det er Helsetilsynet, og ikke tidligere arbeidsgiver, som er ansvarlig for å vurdere om helsepersonell er skikket til å inneha autorisasjon. Det er derfor misforstått å forvente at våre ledere skal holde seg orientert om, og følge opp, medarbeidere som har sluttet.

Vi beklager imidlertid at sein melding til Fylkeslegen medførte at Helsetilsynet ikke ble kjent med saken tidsnok, og dermed ikke fikk anledning til å gjøre sin del av jobben.

Det sterke personfokuset i denne saken bekymrer meg. Moderne kvalitets- og sikkerhetsarbeid fokuserer på systemene, og ikke på enkeltpersoner. De aller fleste feil i sykehus skyldes systemsvikt som enkeltpersoner sjelden forårsaker.

Det er direktøren, og i siste instans styret, som er ansvarlig for at sykehuset har rutiner og prosedyrer som holder mål og et system for å forbedre disse når feil oppstår. 

Helsetilsynet retter sin kritikk mot UNN som organisasjon, og ikke mot enkeltpersoner. Eksterne tilsyn er en del av kvalitetssystemet, som i denne saken har fungert, og ført til at UNN har innskjerpet rutinene for referansesjekk ved ansettelser, og endret prosedyren for håndtering av medikamentsvinn. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse