Annonse
Like forståelig som at Rica, Scandic og FeFo ønsker å stoppe oss på grunn av egen økonomisk interesse, er det uforståelig at et flertall av de folkevalgte, fra Ap og Høyre i vårt eget kommunestyre støtter disse selskapene framfor å kjempe for egen befolkning, skriver Nordkapp SVs Jan Olsen. Foto: Privat

Å ta Nordkapplatået tilbake

Vi bestemmer det sjøl. Et enkelt planvedtak i Nordkapp kommunestyre er det første som må gjøres.

Etter dette kan innbyggerne i Nordkapp kommune med hodet hevet si: Vi er de stolte eiere av Nordkapplatået, og vi tok det tilbake etter snart 100 år på fremmede hender.

Vi trenger ikke be Storting og regjering om hjelp. Vi trenger ikke gå til domstolene slik manndalingene gjorde og vant fram med Svartskogdommen. Vi trenger ikke tillatelse fra Finnmarkseiendommen (FeFo). Vi trenger heller ikke spørre Rica, Scandic, Hurtigruten eller noen andre om lov. Vi avgjør det sjøl. Det er bare å innse det. Vi er sjøl ansvarlige. Vi har sjøl myndigheten etter plan- og bygningsloven som er vårt verktøy. Ikke rart den er kalt superloven.

1. Regulere friluftsområde, parkering og trafikkarealer til offentlig formål. Dette har kommunestyret suveren myndighet til å gjøre. Begrunnelsen er at det er nødvendig å ivareta og forvalte friluftsområder og adkomst på like vilkår for alle.

2. Festekontrakten mellom FeFo og Rica/Scandic er utløpt. FeFo har i styrevedtak gitt Nordkapp kommune fortrinn på de arealer som Rica/Scandic ikke vil inngå ny avtale om. Mellom dem skal arealet ned og prisen opp.

3. Ingen private selskaper vil feste et areal de ikke har råderett over på grunn av regulering til offentlig formål. Vi regulerer alt utenom Nordkapphallen til offentlig formål.

4. FeFo kan/bør/må tilby kommunen de ledige arealene. Kommunen fester, kjøper eller eksproprierer om nødvendig. Prisen kan ikke bli særlig høy, arealene er ikke omsettelig i det frie markedet pga regulering til offentlig formål.

5. Etter dette kan innbyggerne i Nordkapp kommune med hodet hevet si: Vi er de stolte eiere av Nordkapplatået, og vi tok det tilbake etter snart 100 år på fremmede hender.

6. Når kommunen har blitt grunneier av arealene vil det skapes flere nye arbeidsplasser i forbindelse med utmarksforvaltning hvor kostnadene dekkes av besøksavgift etter selvkostprinsippet jfr. friluftsloven og frie inntekter gjennom parkeringsdrift. I dag drives ikke parkeringsvirksomhet på Nordkapplatået.

7. Drifta i og eierskapet til Nordkapphallen kan fortsette som før.

Så hvorfor skal vi ta Nordkapplatået tilbake etter at «Han Store Stat» for snart 100 år siden gav fremmede selskaper enerett og monopol og stengte ute lokalbefolkningens salg og service? 

Fordi det er rett. Fordi det gir oss flere arbeidsplasser. Fordi det gir kommunen frie inntekter og verdiskapinga blir her i Nordkapp. Og fordi vi vil sikre at Knyskanes aka Nordkapfjeld aka Nordkapplatået forblir et unikt reisemål, nasjonalikon og vår stolthet.

Så enkelt kan det gjøres. Og om det mot formodning ikke er fullt så enkelt, så får vi ta litt hardere i. Og om vi trenger hjelp, så får vi be om hjelp. Men det skal gjøres.

Det er store verdier som står på spill. I dag kreves det inn 70 mill i avgift av de besøkende. En avgift som sannsynligvis er lovstridig. 

Regulering til privat formål vil gi Rica/Scandic fornyet eierskap og helt ny styring av infrastrukturen som alle er avhengig av når platået skal besøkes. De store inntektsmulighetene ligger da i bompenger på privat veg og parkeringsavgift etter vegloven. Da trenges det ikke tas hensyn til den brysomme friluftsloven og allmannaretten. Dette vil gi lettvindte overskudd på titalls milliomer til Rica/Scandic som igjen gjør at FeFo kan kreve en høy festeavgift «til evig tid».

Like forståelig som at Rica, Scandic og FeFo ønsker å stoppe oss på grunn av egen økonomisk interesse, er det uforståelig at et flertall av de folkevalgte, fra Ap og Høyre i vårt eget kommunestyre støtter disse selskapene framfor å kjempe for egen befolkning. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse