Annonse
Kvaløysletta sykehjem. Foto: Torgrim Rath Olsen

Tåkelegging omkring Kvaløysletta Sykehjem

Hvorfor forholder ikke kommunen seg til vedtatt plan?

Over 10 000 personer er nå medlemmer i facebookgruppa “Nei til nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem”, og stadig flere kommer til. Dette opprøret mot kommunens klønete håndtering av innsparinger i helse og omsorgssektoren må være en hodepine for Ordfører Wilhelmsen, som nå ser konturene av det som må være tidenes dårligste start på en politisk karriere. 

Det er klart starten på perioden til Wilhelmsen blir dårlig når saksgangen er så uoversiktlig, ja nær sagt hemmelig. Plutselig får vi vite at Tromsø Kommune skal stenge Kvaløysletta Sykehjem på ubestemt tid for så å renovere, formodentlig når man en gang i framtiden har penger.

Dette virker syltynt. Opposisjonspolitikerne Rolleiv O. Lind og Kristoffer Kanestrøm har skrevet i nevnte facebookgruppe, at det ikke er satt av penger til renovering av sykehjemmet på budsjettet i 2020. Faktisk kan alle med selvsyn se at renovering ikke er nevnt i handlings- økonomiplanen for de neste 4 årene.

Videre fremgår det av planen at det innen 2030 skal bygges et bo- og velferdssenter (BoV) på Kvaløysletta etter modell fra det som kommer i Kroken. Så om man begynner å renovere i 2024 er man kanskje ferdig i 2026, fire år før man planlegger å nedlegge sykehjemmet når BoV Kvaløysletta er ferdig?

Forventer Wilhelmsen at noen skal tro på dette? Dette lukter ille lang vei og det blir ikke bedre av at konstituert avdelingsdirektør i helse og omsorg, Margrethe Kristiansen, sier til Nordlys, at dette “… egentlig handler om at det er besluttet å redusere antallet sykehjemsplasser totalt med 20. Den reduksjonen vil skje ved Kvaløysletta sykehjem i forbindelse med den planlagte renoveringen.”

Så ikke bare skal Tromsø kommune utføre en ubudsjettert renovering rett før åpning av et nytt BoV, men de skal altså i tillegg redusere antall plasser med 20? Jeg vet ikke hvor dette kommer fra, men handlings- og økonomiplanen sier ikke noe om dette heller. Tvert i mot sier planen at fra 2020 skal det omgjøres 6 dobbeltrom til enkeltrom ved Kvaløysletta Sykehjem. Da reduseres antall plasser fra 71 til 64. Skal antall plasser ytterligere ned til 44? Hvorfor er ikke dette nevnt og hvorfor forholder ikke kommunen seg til vedtatt plan, eller vedtar en ny og oppdatert plan.

Kommunen har rett i at Kvaløysletta sykehjem er i dårlig forfatning, men riktig saksgang ville ha vært anderledes enn det vi nå ser. Først burde kommunen ha lagt dette prosjektet inn i en plan (politisk behandling, med debatt), budsjettert og satt av penger til renovering, planlagt omplassering av pasienter sammen med helse- og omsorgsetaten og de pårørende, for så å stenge for renovering. Målet må jo være at man skal ha kortest mulig stengetid sånn at hjemmet fortest mulig kommer i drift igjen. Om man ikke kun er ute etter å spare penger da, som vanlig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse