Annonse
Sebastian Tounekti og mamma Lisbeth var stolt og fornøyd etter at 17-åringen hadde signert med Glimt på Aspmyra. (Foto: Freddy Toresen, Avisa Nordland)

Talentet som forlot Tromsø - hvordan kunne det skje og hvor går veien videre?

Vi trenger alle disse klubbene på høyest mulig nivå, og da må man samarbeide og ikke ødelegge for hverandre.

Det er over år etablert et godt samarbeid mellom de tre største fotballklubber i Nord-Norge. Jeg oppfatter det slik at TIL og Bodø/Glimt etter hvert har etablert en felles forståelse om at man ikke henter spillere i hverandres region. TIL og TUIL har samarbeidet om talenter i Tromsø og har hatt en felles forståelse for hvordan talenter skal utvikles i egen klubb og hvordan man samarbeider om utviklingen av de beste spillerne. I denne rammen blir selvsagt overgangen til et gutt fra Tromsdalen til Bodø/Glimt umusikalsk og et brudd på det man har etablert av samarbeid mellom klubbene i nord.

Spørsmålet man i ettertid kan stille seg er, hvordan kunne dette skje og er noen å bebreide for det som har skjedd - eller handler det bare om hvem som betaler mest og hvor en ung gutt har størst forutsetninger for å lykkes?

Når overgangen blir gjennomført mellom TUIL og Bodæ/Glimt, blir særlig daglig leder i TIL fremstilt som en dårlig taper. Det er han sikkert, men hva er det som gjør han han reagerer så sterkt i saken?

Sebastian Tounekti er en flott ung gutt som er veldig god å spille fotball. Han har åpenbart hatt store vansker med å velge mellom følelser og fornuft. Han har selv uttalt at “hjertet valgte TIL, men hjernen valgte Bodø/Glimt”. Han valgte til slutt å ikke lytte til hjerte. Vi har kunnet lese at han i prosessen har valgt TUIL, han har valgt TIL og til slutt valgte han Bodø/Glimt med sin agent som rådgiver. Spørsmålet mange har stilt seg i etterkant av overgangen er om spiller/agent, TUIL, TIL eller Bodø/Glimt har opptrådt på en måte som gir grunnlag for etterspill klubbene imellom. Foreligger det brudd på rettslig bindende avtaler eller har noen opptrådt i strid med overgangsreglene til NFF?

TIL hadde Sebastian Tounekti på den berømte gaffelen når agenten til spilleren bekreftet at Sebastian hadde valgt klubben over brua. Avtalen mellom TIL og spiller kunne endelig utferdiges og signeres, men her svikter TIL. De stolte på at avtalen ville bli signert når koronaviruset hadde roet seg. Det var ikke en god avgjørelse. Jeg er forundret over at man ut fra all usikkerhet fra spiller/agent ikke umiddelbart utarbeidet den personlige kontrakten og fikk den signert av spilleren. Da ville det vært inngått en bindende avtale, og spiller kunne ikke gått fra denne avtalen eller fulgt hjernen og gått til Bodø/Glimt. En slik avtale ble aldri signert av TIL og spiller. Det foreligger derfor mellom spiller og TIL ingen rettslige avtalebrudd. I praksis kan følgelig spiller og agent sette de rammer TIL eventuelt har tilbudt opp mot Bodø/Glimt. De kan forhandle om en bedre sportslig og økonomisk avtale. Det eneste Bodø/Glimt må gjøre er å informere TUIL skriftlig “på etterpåviselig måte før de starter forhandlinger med spiller” jrf. overgangsreglementet til NFF §11.

TIL og TUIL gikk ikke i forhandlinger etter at spiller gjennom agent hadde meddelt TIL at valget var tatt og at Sebastian hadde fulgt sitt hjerte og ville spille for TlL. Jeg forstår det slik at man på grunn av koronaviruset avventet forhandlinger mellom klubbene. En slik utsettelse hadde vært helt uproblematisk om avtale mellom spiller og TIL var signert. TUIL kunne da selvsagt ikke mot spiller sin vilje solgt til Bodø/Glimt. Når avtale mellom TIL og spiller/agent ikke er inngått blir det imidlertid rettslig mulig for TUIL og Bodø/Glimt å forhandle om spiller. Noen vil nok også hevde at det for TUIL blir umulig å ikke forholde seg til spillers endrede ønske.

TUIL følger spiller sitt ønske og forhandler frem en avtale med Bodø/Glimt og et av de største talenter er tapt for Tromsø-fotballen, i alle fall i denne omgang.

Hvem som gjør hva etter denne dagen spiller hadde valgt TIL er det egentlig bare agent, TUIL og Bodø/Glimt som kan si med sikkerhet, men ingen vil uttale seg om faktum overfor TlL. De mener bare at overgangen har vært ryddig og at ingen har gjort noe galt. Underforstått at man ikke har forståelse for at TIL gjennom daglig leder har slike sterke reaksjoner på overgangen. Jeg synes det er merkelig at TUIL ikke kan svare sin samarbeidspartner om dette på en ryddig og ordentlig måte. Det bør jo være enkelt, enten har Bodø/Glimt fått tillatelse av TUIL eller så har de ikke fått det. En slik taushet og unndragelse må TIL selvsagt få lov til å reagere på, uten at man forsøker å ta mannen og ikke ballen.

Jeg skjønner veldig godt frustrasjonen til Kristian Høydal. Han opplever at et av de største talenter i Tromsø forlater byen og drar til erkerivalen, uten at TUIL vil bekrefte om spillereglene satt av forbundet er fulgt. Hadde Bodø/Glimt fått tillatelse til å starte forhandlinger med spiller, er det et problem knyttet til tillit og samarbeid mellom TUIL og TlL. Det er imidlertid ikke et brudd på overgangsreglementet til NFF. TIL kan da ikke klandre Bodø/Glimt utover det faktum at de henter en spiller fra Tromsø. Rettslig har Bodø/Glimt ikke gjort noe uriktig eller ulovlig.

Dersom det er slik at TUIL ikke har gitt Bodø/Glimt rett til å starte forhandlinger med spiller, står man overfor et brudd på overgangsreglementet til NFF. Det setter selvsagt Bodø/Glimt i et dårlig lys og TIL kan forfølge saken overfor forbundet. Det er imidlertid uklart hvilke sanksjoner som forbudet kan komme med i en sak som dette. Overgangsreglementer regulerer ikke dette eksplisitt.

Sebastian Tounekti sin overgang og måten den ble gjennomført på kan ødelegge samarbeidet og klimaet mellom de tre største klubber i Nord-Norge. Jeg håper ikke det skjer, men at man heller åpent og ærlig setter seg ned og finner gode løsninger for nordnorsk fotball. Vi trenger alle disse klubbene på høyest mulig nivå, og da må man samarbeide og ikke ødelegge for hverandre. Man må heller ikke i media fordele ansvar og skyld mellom hverandre. Dette blir særlig viktig når man ikke har det fulle bildet av hva som egentlig har muliggjort spillers u-sving på oppløpssiden.

  • Advokat Erik Ringberg har vært leder av Sportslig utvalg i TUIL fra 1997-2005, styreleder i TUIL fra 2005-2007, styremedlem i TIL Holding fra høsten 2016-2019 og medlem av sportslig utvalg i TIL fotball i samme periode.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse