Annonse
Det bedrives et skittent spill hvor fakta manipuleres. Sykehusmiljøet på sørsiden av Korgfjellet gjør selv åpenlyst det de har beskyldt direktør og administrasjon i Helgelandssykehuset for å gjøre i forbindelse med varslingssakene, skriver artikkelforfatterne. Foto: Øyvind Bratt, Rana Blad

Talltriksingen fra sykehusmiljøet på sørsiden av Korgfjellet fortsetter

Det bedrives et skittent spill hvor fakta manipuleres.

Tidligere i høst ble det klart at påstandene i forbindelse med varslingssakene i Hegelandssykehuset ikke hadde saklig grunnlag. Varslerne tapte på alle punker, enten det gjaldt varslet til Svein Arne Monsen, de 20 tillitsvalgte eller vernetjenesten. Man skulle tro at kritikken fra KPMG førte til at sykehusmiljøet på sørsiden av Korgfjellet ville akseptere faktagrunnlaget til administrerende direktør i styresaken for 2025. Dette har imidlertid ikke skjedd.

Daglig leder i MON, Espen Isaksen, sendte et brev til fylkestinget på vegne av de 12 ordførerne sør for Korgfjellet 20. november. Vedlagt i brevet ligger et dokument som viser at alle midler tas i bruk i den pågående debatten. Det bedrives et skittent spill hvor fakta manipuleres. Sykehusmiljøet på sørsiden av Korgfjellet gjør selv åpenlyst det de har beskyldt direktør og administrasjon i Helgelandssykehuset for å gjøre i forbindelse med varslingssakene.

Det vedlagte dokumentet er en oversikt over spesialister i Helgelandssykehuset i de tre sykehusenhetene. Det merkelige er først og fremst at oversikten ikke er i overenstemmelse med grunnlaget for bemanning i sykehusene slik det fremgår av blant annet samfunnsanalysen utført av Menon. Her er verken oversikt over spesialsykepleiere eller leger i spesialisering (LIS) tatt med. Årsaken er åpenbart et sterkt ønske om å fordreie fakta om hvordan sykehusenhetene er bemannet.

Tallene som presenteres for fylkestinget er derfor så gale som de kan bli. Avsenderne teller bare det som passer dem å telle. Det som gjør saken verre, er at tallene er utarbeidet av en person i nær relasjon med en av varslerne.

Dette forteller oss som arbeider i Helgelandssykehuset Mo i Rana at ingen midler skys for å oppnå målet – ett stort sykehus sør for Korgfjellet. De 12 kommunene gjør nå det de har beskyldt andre for å gjøre – manipulere og trikse med tall. Det bør Fylkestinget merke seg.

Det som gjør saken mer alvorlig er at de feilaktige påstandene om hvordan sykehusene er bemannet ble løftet fram av ordfører i Alstahaug, Petter Talseth, i forkant av styremøtet i Helgelandssykehuset 28 november.

Fylkestinget må i sin saksbehandling og i sine vurderinger av saken legge til grunn de tallene for bemanning i sykehusene på Helgeland som er offisielle og godkjente av alle som har vært involvert i prosessene. Det gjelder alt fra administrasjon og tillitsvalgte til øverste organ. De tallene kommer tydelig fram i styresaken som ble lagt fram, og ikke minst i samfunnsanalysen – det er bare å se på tabell 0-1 side 232 i Menons samfunnsanalyse. Der finner alle den riktige framstillingen.

Unni Andersen
Fagutviklingssykepleier akuttmottaket Helgelandssykehuset Mo i Rana

Espen Bergli
Intensivsykepleier Intensiv avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana

Brynjar Andreassen
Overlege Medisinsk avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana
Spesialist i Indremedisin
Spesialist i Lungesykdommer

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse