Annonse
ENIGE OM TOG: Ap-leder Jonas Gahr Støre i samtale med Tromsø.ordfører Gunnar Wilhelmsen på årsmøtet i Troms Arbeiderparti i Tromsø lørdag. Foto: Thomas Birkeland

En plass i førersetet, eller på perrongen

Hvis Nord-Norgebanen skal bli en realitet, må tilhengerne i nord bygge nasjonale allianser.

Hva er fremtidsutsiktene for Arbeiderpartiet i nord, spurte Ap-lederen Jonas Gahr Støre på årsmøtet i Troms Arbeiderparti lørdag.

Han leverte analysen selv. «Enten ender vi opp med handlingslammelse, eller så blir Arbeiderpartiet den formende samfunnskraften».

Nord-Norgebanen er en slik sak for Ap. Partiet kan ta en lederrolle, eller stå igjen på perrongen. Å si kategorisk nei til jernbane, er i praksis å overlate velgerne til andre partier, slik understrømmene i nord er nå. Banen er ikke en sak som går over. Antakelig har man nå kommet til et punkt hvor den ikke kan stues vekk nederst i en skuff, eller utredes ihjel.

Men det er en vanskelig sak for et parti som skal forene mange ulike hensyn. I nord har banen i løpet av forbløffende kort tid fått stadig flere sterke talspersoner i partiet. Blant dem er fylkesrådslederen i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, og ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Wilhelmsen, som selv har bakgrunn fra næringslivet, ga klar beskjed på årsmøtet i Tromsø: Arbeiderpartiet har bygd landet, og han mener partiet må fortsette å gjøre det gjennom jernbane i nord.

Han viste til at veksten i sjømatnæringen i framtiden ikke kan tas unna med titusenvis av nye vogntog på veiene. Ifølge Wilhelmsen er dette uforsvarlig med tanke på trafikksikkerhet, det blir stadig flere dødsfall etter kollisjoner mellom trailere og personbiler. Og han la vekt på at trailer-kolonnene heller ikke er miljømessig bærekraftig.

Tromsø-ordføreren pekte også på potensialet innenfor turisme og reiseliv. I dag ser man at stadig flere turister ønsker å reise klimavennlig. Flere og flere tar tog til Narvik og buss videre til Tromsø. Hva med å la de ta toget hele veien?

Men i andre deler av partiet, i sør, er det liten begeistring for planene om bane i nord. Mange foretrekker en alternativ bruk av milliardene. Også i Nordland Ap ser det ut til å være motstand fra sterke stemmer. Fredag rykket partiets stortingsrepresentant fra Bodø, Eirik Sivertsen, ut mot Nord-Norgebanen. Han vil heller bruke pengene på å subsidiere Widerøe sine flyruter.

Fra talerstolen i Tromsø forsikret Jonas Gahr Støre likevel at Ap er for bygging av Nord-Norgebanen, men at han ønsker at prosessen skal gjøres på en skikkelig måte.

Med dette mener Støre for eksempel at jernbane i nord ikke har et enkelt svar med to streker under. Det er ikke gitt at svaret er en rett linje mellom Fauske og Tromsø.

Enkeltstrekninger mellom Narvik, Harstad og Tromsø kan kanskje gi bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Heller ikke prosjektet Rovaniemi til Kirkenes må glemmes. Der åpner geopolitikk og den nordlige sjøruten til Asia opp helt nye muligheter.

Støres poeng er ut til å være at alt dette trenger vi mer kunnskap om. Det høres fornuftig ut. Men i nord er mange skeptiske til å legge saken i hendene på Jernbanedirektoratet. Det er det gode grunner for.  Jernbanedirektøren Kirsti Slotsvik har allerede inntatt politikerens rolle. Hun argumenterer aktivt mot jernbane i nord. Og hvordan skal det da gå med en konseptutvalgutredningen hun skal gjennomføre?

Til syvende og sist er det uansett en politisk beslutning som må tas. Og Støre har rett i at skal man få bygd jernbane i den delen av landet hvor det bor færrest mennesker, så må man være enige om at det er noe man gjør fordi det er viktig for hele nasjonen Norge.

Da må man kartlegge hvor banen skal gå, hva som er behovene og hva kostnadene blir. Men de i nord som virkelig tror på Nord-Norgebane, er nødt til å forstå at før man bygger  bane må man bygge nasjonale politiske allianser. Ellers kommer det aldri til å bli lagt en eneste ny skinne.

Da er det verdt å merke seg at tiden er forbi da jernbane i nord var forbeholdt en liten gruppe drømmere.

Tanken har fått kraftig medvind og en meningsmåling i VG i fjor viser støtte fra et flertall av befolkningen nasjonalt.  Det handler om de politiske trendene rundt klima, og det handler om å bygge Norge sammen i transportfellesskap. Bane blir av mange sett på som en syretest på om nasjonalstaten mener alvor med festtalene om en landsdel som med sine ressurser får stadig større økonomisk betydning for Norge.

Regionalt, i nord, sier nå stadig flere organisasjoner og politikere ja. Eller kanskje det er rettere å si at stadig færre våger å si nei. For eksempel fikk Nord-Norgebanen støtte fra Høyre i Troms og Finnmark på sitt årsmøte tidligere i vinter.

Det viser de store bevegelsene i denne saken i løpet av kort tid.

I forbindelse med innspill til Nasjonal Transportplan har en ikke ubetydelig del av NHOs medlemmer i Nordland sagt at de er positive til forlengelse av Nord-Norgebanen.

Også fiskerinæringenes egen organisasjon – Sjømat Norge – har åpnet døren for at utbygging av jernbane i deler av Nord-Norge faktisk kan løse fremtidens behov for godstransport.

Det er denne oppdriften Arbeiderpartiet må utnytte om de skal få en ny vinnersak i nord. Partiets utfordring blir å kombinere samfunnsbyggende visjoner med økonomisk ansvarlighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse