Annonse
Fra Troms-benken på Stortinget har Øyvind Korsberg over tid gjort en god jobb for hjemfylket. Med sin etter hvert lange erfaring skaffet Korsberg seg en politisk tyngde som gjorde at han har blitt lyttet til. Foto: Yngve Olsen

Tar farvel med Frp

Det som er sikkert er at Frp har mistet en dyktig politiker, selv om ikke alle i partiet kommer til å savne ham.

Tidligere stortingsrepresentant Øyvind Korsberg har ikke fornyet sitt medlemskap i Frp. I intervjuet som Nordlys har publisert med Frp-veteranen prøver han å avdramatisere det faktum at han har valgt å gå ut av partiet. Men både det faktum at Korsberg har meldt seg ut, og de svært kjølige relasjonene Tromsø-mannen i flere år har hatt med enkelte i partitoppen, forteller en litt annen historie enn den Korsberg selv ønsker å vektlegge.

Det er forståelig at Korsberg ikke ønsker å forlate partiskuta med et dramatisk oppgjør med visse partiprofiler og kanskje også deler av Frps politikk. Av natur er nok Korsberg mer en diplomat enn en bråkmaker. Dessuten ønsker han seg en jobb der han kan arbeide opp mot politiske prosesser og nettverk. Det er dette han beskriver som sin fremste kompetanse etter 20 år på Stortinget. Da er det ikke så smart å ta brutale oppgjør i offentligheten med deler av de viktigste politiske nettverkene, bl.a. i selve regjeringen.

Korsberg har fått en lang politisk karriere på Stortinget, antakelig mye lengre enn han så for seg da han ble innvalgt første gang i 1997. Da ble han en av de store vinnerne i et av Frps første brakvalg. Carl I. Hagens tropper fikk hele 15,3 prosent av stemmene, og økte sin oppslutning med hele 9 prosentpoeng i forhold til valget fire år tidligere. Det ga hele 25 stortingsrepresentanter på Stortinget og blant annet i Tromsø fikk Frp større oppslutning enn Høyre. Etter den tid toppet Korsberg Frps valgliste i Troms ved de fire påfølgende stortingsvalgene og fikk altså 20 år på tinget. Han var også nasjonalforsamlingens visepresident i perioden 2009-2013, og nøt altså stor tillit fra Stortinget.

Innad i Frp skulle det imidlertid bli langt annet enn bare solskinnsdager. Både i fylkeslaget i Troms og innad i stortingsgruppa foregikk det til tider en maktkamp som både dreide seg om politikk og om forskjellige personligheter. Best kjent er den ganske brutale feiden som utspant seg mellom Korsberg og Per Sandberg. Store deler av den foregikk i full offentlighet og gjennom media, der særlig Sandberg ikke la noe imellom i angrepene på Korsberg. Når Korsberg i dag sier at stridsøksene er begravet og at alt nærmest er fryd og gammen, så er det kanskje likevel på sin plass å tolke utsagnet mer som et uttrykk for at han ikke føler noe behov for å forlenge striden. Det må imidlertid være lov å peke på at det nok fins Frp-ere som er atskillig mer langsinte enn den relativt sindige Øyvind Korsberg.

Fra Troms-benken på Stortinget har Korsberg over tid gjort en god jobb for hjemfylket.  Med sin etter hvert lange erfaring skaffet Korsberg seg en politisk tyngde som gjorde at han har blitt lyttet til. Når han i dag forteller at andre partier har fristet ham med en overgang, er det nok fordi mange har erfart at dette er en dreven og dyktig politiker, uavhengig av partilhørigheten. At han har takket nei nå bunner nok i at han vil frigjøre seg fra partipolitikk og politiske verv, og ønsker å markere sin uavhengighet overfor mulige arbeids- og oppdragsgivere. Når det er sagt, hører det med til bildet at Øyvind Korsberg også kan ha beveget seg bort fra visse sider av Frps politiske linje og partikultur. Det som er sikkert er at Frp har mistet en dyktig politiker, selv om ikke alle i partiet kommer til å savne ham.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse