Annonse
Slik tenker Forsvaret seg at den framtidige lufthana på Evenes skal se ut. Illustrasjon: Forsvaret

Til Avinor: Hvis Forsvaret ikke tar dette på alvor, får dere sannelig våkne!

Jeg lurer virkelig på om Arbeiderpartiet nå har fått nok av dette propaganda-maskineriet i Myntgata.

Onsdag uttalte forsvarsministeren seg om hvordan armeringen skal foregå på Evenes.

Som kjent bekreftet Konseptvalgutredninga for Evenes at det ikke planlegges armeringsplattformer for maritime overvåkingsfly på Evenes, men to såkalte «Hammerheads» langs taksebanen.

Svaret er nesten ikke til å tro. Avstanden fra hver «Hammerhead» til rullebanen blir anslagsvis 160-170 meter,  mens kravene til sikkerhetsavstand er cirka 550 meter for sivile fly og cirka 275 meter for militære fly, dersom rullebanen skal kunne anvendes samtidig som armering/desarmering pågår.

Avinor må jo sove i timen! De opplyser at de har et samarbeide med Forsvaret med mål om at Forsvarets etablering ikke skal hindre sivil utvikling av lufthavna – og at de så langt ikke har opplysninger som tyder på at dette vil ha betydning for den sivile trafikken.

«Prosedyrer for armering av P-3-systemet og F-16 kan ikke overføres direkte til P-8 og F-35. Detaljer om forskjellene mellom de ulike systemene er gradert, men betyr blant annet at hverken P-8 eller F-35 må armeres ved såkalte «hammerheads». Armering av F-35 og P-8 vil ikke begrense sivil eller annen militær flytrafikk på Evenes», avslutter Bakke-Jensen.

Gradert? Du verden så bekvemt å gjemme seg bak en gradering – igjen!

Da lurer jeg på hvor P-8 skal armeres?

La meg først se hvilke våpen som er aktuelle for våre nye overvåkingsfly, P-8 Poseidon, med mindre at de skal kun ha sensorer.

P-8 skal kunne armeres med «High Altitude Anti-submarine warfare weapon capability» (HAAWC). Slik omtaler Lockheed Martin systemet som blant annet består av GPS-styring og vinger montert på torpedoene. Stridshodet på denne torpedoen er ukjent, men vi snakker trolig om et flere 100 kilo svært kraftig sprengstoff som skal kunne droppes i svært stor høyde.

Vi kan vel forvente at JSM bli integrert på P-8 ettersom F–35 skal ha de. Stridshodet vil ligge på ca 125 kilo HE-fragmentering (NSM).

I tillegg vil flyene nytte dagens våpen som P–3 Orion nytter.

Statsråden prøver å belære oss ved å hevde at det er netto sprengstoff  som er utslagsgivende for sikkerhetsavstandene. Når han så skal prøve å si noe om de praktiske konsekvensene ved armeringen, er det gradert. Er ikke det flott?

Jeg kan fortelle deg, kjære statsråd: Å armere et av flyene på taksebanen på Evenes vil medføre at all annen flyaktivitet stanser opp – med mindre at man gir blaffen i sikkerhetsbestemmelser, og alle passasjerene som flyr inn og ut av denne lufthavnen.

Går 200 kilo HE av 125 meter fra rullebanen bør den være tom – trykket vil merkes i terminalbygget så det holder. Det er et problem at det er “åpen løsning” ved ombordstigning på Evenes. Det bør helst ikke takse et F35 forbi terminalen i 100 m avstand med våpenlast når folk går ut/inn av flyene Er det også gradert hvordan det skal løses?

Jeg vil anbefale statsråden å ta seg en tur til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som har gjort forsøk rundt våpenvirkninger. Å skjule konsekvensene bak en gardering er provoserende, og vitner om arroganse og hvilken elendig sak statsråden har.

Jeg lurer virkelig på om Arbeiderpartiet nå har fått nok av dette propaganda-maskineriet i Myntgata.

Jeg vil også minne om ulykken om bord i USS Forrestal under Vietnamkrigen, hvor senator John McCain med nød og neppe fikk klatret ut av sitt brennende fly. 128 omkom her på grunn av et missil som gikk av ved nettopp et uhell.

Til Avinor: Hvis Forsvaret ikke tar dette på alvor, får dere sannelig våkne. De mange passasjerene som flyr til og fra Evenes hver eneste dag fortjener å få vite hva Forsvaret planlegger –  som de tydeligvis forsøker å skjule for omgivelsene.

Nok er nok!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse