Annonse
Illustrasjonsfoto: Nordlys arkiv

Tas bredden i barneidretten i Tromsø vare på?

Fotballmamma Tanja Dromnes beskriver hvordan TIL driver sin barneidrett, eller rettere sagt: hvordan TIL skralter og valter med barn som ønsker å spille fotball, men som TIL ikke ser A-lags potensiale i (Nordlys 11/4). Det fru Dromnes beskriver er ikke meget ulikt det som foregår i Tromsø turnforening, Tromsø svømmeklubb og Tromsø sjakklubb, og kansje i andre foreninger og lag for barn og unge i Tromsø for alt jeg vet. Fellesnevneren for de nevnte tre er at de 2-3 ganger i året krever ganske høye avgifter for å kunne delta på ett av deres treningsparti/-kurs, i tillegg til kontingent for medlemskap. Betaling av kun kontingent gir ingen tilbud om idrettsaktivitet.

Turn og gymnastikk kan være en ypperlig aktivitet for barns fysiske fostring, og dermed gi godt grunnlag for utvikling av ferdigheter og evner også for annen idrett. Men det betinger at barna gis mulighet til deltakelse og utfoldelse basert på sitt utgangspunkt, både fysisk, motivasjonsmessig og økonomisk. I Tromsø turnforening har det vært vanlig at det 6-9 år gamle barnet først må å ha vært på venteliste i ett år eller lengre innen det kommer med på et breddeparti (i følge heimesida deres er alle parti fulle og 400 barn på venteliste), eller at barnet etter en stund på venteliste blir henvist til lørdagsturn (kurs). For å bli eliteutøver i turn skal man krøkes tidlig, så er man ikke utplukket til satsningsgruppa (konkurranseparti) innen man er i 7-års alderen, henvises barnet til et parti som trener én gang i uka (breddeparti). Det var da det for håpefulle barn som ønsket å utfolde sin bevegelsesglede, bli utfordret, lære seg nye bevegelsesmoment og prøve å bli flinke i turn, de hadde kun én barndom.  

Alle vet at barn flest opp til 12 år har en masse energi og treningsiver når de av egen lyst begir seg ut i en aktivitet, og at de har forskjellige utviklingsfaser. Men i Tromsø turnforening, som i TIL, gis ikke barn som ikke kommer igjennom elitenåløyet en fullverdig mulighet til å utforske og utvikle sitt potensiale til bevegelse, fysisk fostring eller idrettsspesifikk teknikk.

Som fru Dromnes påpeker om TIL, kan jeg ikke skjønne annet at en betydelig andel av treningsavgiftene Tromsø turnforening krever for at barn får turne én gang i uka går med til å finansiere foreningens elitesatsing på ei lita utvalgt gruppe og avlønning av trenere. I tillegg kommer kontingent, og man kan jo lure på hva den er for siden den i seg selv ikke innbefatter noe tilbud om fysisk eller sosial aktivitet. Ledelsen begrenser seg heller ikke til høy avgift og kontingent. De pålegger bl.a. foreldrene til det enkelte barn å selge drikkeflasker til 200 kr stk, eller at vi betaler den medfølgende faktura (med adm. gebyr). De kaller det dugnad, noe som i mine øyne er et misbruk av ordet. Tidligere var dugnad noe man gjorde sammen og som også bidro til lagfelleskap og tilhørighet. Apropos det, i den samlebåndsaktiviteten Tromsø turnforening tilbyr barn flest inngår ikke sosiale fellesskap eller bygging av samhørighet. Man innfinner seg og forlater matta når gongongen slår, ellers foregår det ikke noe i lagets regi som legger til rette for at barna kan bli kjent med hverandre eller synes at foreningen er gøy. På heimesidene finner man mye om plikter og betingelser for deltakelse, men ingenting om foreningens formål. Den fremstår mer som et firma som selger turnaktivitet enn som et idrettslag. Det skulle vært interessant å se statistikk over andelen av alle innmeldte barn i Tromsø turnforening som fortsatt er aktive ved 12-års alder.

Jeg antar at kommunen overfører betydelige økonomiske bidrag til den enkelte forening som driver med idrett og andre aktiviteter for barn, og at kommunen særlig er opptatt av breddeaktiviteten og at flest mulig barn innbefattes i målgruppa til den enkelte forening. I lys av det som foregår i TIL, Tromsø turnforening m.fl. vil jeg oppfordre kommunen til å vurdere om en tilstrekkelig andel av støtta kommer barna direkte til gode, og om de økonomiske midlene fordeles noelunde likt på de barn som er aktive medlem.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse