Annonse
De 8 flyplassene i Norge som går med overskudd i dag er Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Ålesund og Trondheim. Alle de andre er i dag avhengig av at Avinor har penger til overs for å drive dem. De pengene må komme fra et sted, og kommer i dag i stor grad fra taxfree, skriver Parats Berit Hemmingsen. Foto: Scanpix

Taxfreedebatten truer flyplasser i Troms

Vi er skremt av at spesielt Senterpartiet som i alle saker ønsker å være en forsvarer for distriktene, ikke ser at forslaget aller mest truer flyplasser i nettopp distrikts-Norge.

En del partier på Stortinget har de siste årene angrepet taxfreesalget på norske flyplasser. Det er helt legitimt, men man må se helheten i det man diskuterer. Den 27. februar skal Stortinget behandle et representantforslag fra de tre Senterpartirepresentantene, Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl. Forslaget går konkret ut på at Stortinget skal vedta at Vinmonopolet skal ha alt salg av alkoholholdige varer på norske flyplasser fra år 2022.

Parat representerer mange av de som har flyplassene i Troms som arbeidsplass. Vi er skremt av at spesielt Senterpartiet som i alle saker ønsker å være en forsvarer for distriktene, ikke ser at forslaget aller mest truer flyplasser i nettopp distrikts-Norge.

Det er ikke et forslag om å kutte alt salg av taxfree og forby all innførsel, som kanskje kunne vært forståelig om man hadde rene alkoholpolitiske motiver. Det er et spørsmål om hvem som skal ha rett til å selge disse varene til norske og utenlandske flypassasjerer. Begrunnelsen er imidlertid oppgitt å være helsepolitisk, og tar utgangspunkt i at man mener Vinmonopolet vil opptre som en mer ansvarlig selger, enn de private aktørene som har de ulike avtalene i dag.

Vinmonopolet på sin side sier imidlertid at de kommer til å selge like mye alkohol som i dagens ordning. Vi antar da de vil opprettholde salget på en “mindre aggressiv” måte. Hvordan dette skal skje vet vi ikke, og det sier de heller ikke noe om.

Vår bekymring er imidlertid ikke alkoholsalget i seg selv, eller hvem som selger dette på flyplassene. Vår konkrete bekymring er at et vedtak på Stortinget vil undergrave den finansieringsmodellen Avinor benytter for å opprettholde dagens lufthavnstruktur. Av 45 Avinorflyplasser i landet, går hele 37 med underskudd. Flere av de flyplassene ligger i vårt fylke. De 37 flyplassene drives og i hovedsak av penger Avinor tar inn på taxfree, annet salg og parkering på de større flyplassene. De 8 flyplassene i Norge som går med overskudd i dag er Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Ålesund og Trondheim.

Alle de andre flyplassene er i dag avhengig av at Avinor har penger til overs for å drive dem. De pengene må komme fra et sted, og kommer i dag i stor grad fra taxfree. Faktisk er hele 25% av Avinors samlede inntekter herfra. I 2016 utgjør dette om lag 2.5 milliarder kroner, ifølge Avinor selv.

Egne beregninger fra statseide Avinor, anslår også at man vil miste om lag 1 milliard kroner dersom statseide Vinmonopolet skulle få monopol på taxfreesalg. Beregningen tar utgangspunkt i at Avinor ikke kan skru opp leieprisen per kvadratmeter uten en anbudskonkurranse, og at salget i tilfelle vil gå ned på grunn av økte priser.

Skal fremtidens lufthavnstruktur være avhengig av årlige budsjettkamper på Stortinget, er det lett å forstå selv for oss som ikke er stortingspolitikere, at de flyplassene med færrest passasjerer, og færrest velgere, vil være de som ryker først. Det truer mange av Troms flyplasser, og derfor mange av våre arbeidsplasser.

Parat frykter konkret at stortingsrepresentanter fra Troms fra Senterpartiet og de andre partier, de som isolerer taxfreedebatten fra finansieringen av små flyplasser i distriktene og tror pengene til flyplasser ordner seg, ikke ser konsekvensene av sin egen politikk.

Uavhengig hva man mener om taxfree, bør man av respekt for velgerne i distriktene og arbeidstakerne på både taxfree, flyplasser og i flyene utrede grundig hvordan man skal sikre at flyplassene ikke selges en sen nattetime, når statsbudsjettet mangler en milliard kroner. Vi er redd en flyplass eller to i en liten velgerkrets, vil være lettere å ofre enn en upopulær avgift for hele landet uten taxfreesalg. Vil virkelig våre egne stortingsrepresentanter risikere dette?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse