Annonse
IKKE BUKTA :På den medfølgende skissen teller vi hele 13 digre bolighus. Det er temmelig freidig å sammenligne disse utbyggingsplanene med Telegrafbukta. Illustrasjon: Profio

Telegrafbukta 2 – med 13 boligblokker?

Det siste vi trenger er denne «Telegrafbukta 2» som egentlig ikke er annet enn en bomaskin med en liten sti langs sjøen som alibi for tilrettelegging for allmenheten.

For det unike ved området, er jo nettopp at fjæra er uberørt.

Utbyggere gjør nå et nytt forsøk på å få lov til å bygge boliger i fjæra på Fagereng. Området det er snakk om ligger rett sør for det mye omtalte «monsterbygget». I sin søknad til kommunen skriver utbyggerne: «Vi ønsker å legge til rette for et stort, nytt, offentlig, tilrettelagt friområde på den sørlige delen av det aktuelle området. Dette skal bli et nytt Telegrafbukta 2».

På den medfølgende skissen teller vi hele 13 digre bolighus. Det er temmelig freidig å sammenligne disse utbyggingsplanene med Telegrafbukta, som jo utmerker seg med stort areal og mangel på nettopp bebyggelse.

Denne saken bør være ganske opplagt: kommunen må si nei til planene. Det er flere årsaker til det.

Områdene på sør og sørvestsiden av øya, Vangberg, Fagereng og Sorgenfri er kraftig utbygd de seinere år. Men fortetting av byen kan ikke bety at alle ubebygde pletter og lukrative tomter skal brukes til boligformål. I et område hvor det i løpet av 10-15 år er kommet hundrevis av nye boliger, kreves det også friarealer. Det går på bomiljøet løs om dette hensynet ikke blir godt ivaretatt.

Utbyggerne hevder at det aktuelle området er lite brukt, fordi det er lite tilrettelagt. Det er for mye gress, stein og tang som gjør det utilgjengelig. Men man trenger ikke å ha vandret mye langs Kvaløyveien for å ha observert både barn og voksne i denne fjæra. For det unike ved området, er jo nettopp at fjæra er uberørt. Det gjør den til et spennende sted for både små og store.

Tromsø har nok av regulert tomteareal, men mye av det er det ingen interesse for. Det er fjæra og havutsikt det ligger mest profitt i, for utbyggerne.

Området på Fagereng er friområde, og det er få friområder igjen på øya, særlig i fjæresonen. Det som er igjen må bevares for turgåing og rekreasjon til befolkningen.

Utbyggerne søkte i 2016 om byggetillatelse her. Da var svaret fra kommunen nei. Det bør det bli denne gangen også. Det siste vi trenger er denne «Telegrafbukta 2» som egentlig ikke er annet enn en bomaskin med en liten sti langs sjøen som alibi for tilrettelegging for allmenheten.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse