Annonse
Jurister kan ha kommet til den konklusjon at Telle ikke var inhabil da hun fylte bankkontoen i det private selskapet hun leder, med penger fra Helseforetaket hun styrer. At hun så må melde seg inhabil når den samme avtalen skaper konflikter, viser at vurderingen har vært for dårlig, skriver Arne O. Holm. Foto: Stian Saur

Telle har satt seg selv i en umulig situasjon

Å påta seg styreledervervet i Nord-Norges største arbeidsplass, betyr å avstå fra noe annet. Det er en av grunnene til høye styrehonorar. Det betyr også at man må gi avkall på oppdrag og inntekter som trekker i tvil hvor styrelederens lojalitet ligger.

Jeg kjenner ei ildsjel ytterst i havgapet. I ei lita bygd med drøyt 40 innbyggere tar han ansvar for den lokale båtforeninga. Vervet gjør ham samtidig inhabil når bygdas framtid diskuteres i formannskapet, hvor han også sitter. Hadde han vært styreleder i Helse Nord, hadde alt vært annerledes.

Det hersker ingen krise på nordbygda. Stormen tok riktignok havna sist vinter, og reparasjonene skal ut på kommunale anbud. Min hjemmelsmann er avskåret fra å delta i enhver diskusjon om både anbud og andre forhold knyttet til dette lille tettstedet. Ved å påta seg lederskapet for en gjeng aldrende dugnadsarbeidere, har han samtidig gjort seg ugild i kommunestyret.

Grådighet

Han tjener heller Ikke tjener ei krone på vervet som leder for båtforeninga. Vi bevilget ham riktig nok et par tusenlapper til dekning av frimerker og kopimaskin på siste årsmøtet.

Grådighet er det siste jeg forbinder med ildsjeler av dette slaget.

I styret i Helse Nord, et styre omringet av jurister og konsulenter, forstår man spørsmålet om habilitet ganske annerledes. Hvis man i det hele tatt forstår det.

Helse Nord, hvor Telle er styreleder, har gjennom Luftambulansetjenesten HF, medvirket til å fjerne Lufttransport som operatør. Det finnes det muligens gode grunner til.

Som administrerende direktør i konsulentselskapet Bedriftskompetanse, har Marianne Telle samtidig halt i land en privatrettslig kontrakt med det svenske selskapet som skal overta tjenesten.

Det synes Telle er en helt ordinær kombinasjon av rollen som styreleder i et offentlig helseforetak, og direktør i et privat konsulentfirma.

En umulig situasjon

Det er greit, sies det, med den eneste begrunnelse at habiliteten skal ha blitt vurdert. Hvem som har vurdert den, utover Helse Nord selv, får vi ikke vite så mye om.

At den ble vurdert, er heller ikke det samme som at den ble riktig vurdert.

Snarere tvert imot, skal vi tro den samme styrelederen, som forleden konkluderte at hun likevel er inhabil når konflikten mellom Lufttransport skal styrebehandles i Helse Nord.

Gjennom denne saksbehandlingen har Telle har satt seg i en umulig situasjon.

Til Dagens Næringsliv har Telle selv forklart at hun burde forlatt møtt da Luftambulansesaken ble behandlet i styret i Helse Nord. Luftambulansetjenesten finansieres av eierne, og Helse Nord eier 20 prosent. Det betyr indirekte en indirekte finansiering av det private Bedriftskompetanse  fra det statlige selskapet hvor hun selv er styreleder.

At hun så må melde seg inhabil når den samme avtalen skaper konflikter, viser at vurderingen har vært for dårlig. Det er nettopp slike konflikter habilitetsreglene tar sikte på å unngå. Habilitet handler ikke bare om jus. Det handler om at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved om en tillitsvalgt i et statlig selskap setter private interesser foran selskapets interesser.

Helse Nord har stått i mange kriser i det siste. Striden om luftambulansen er den som mest direkte truer liv og helse i nord. Mer enn noen gang trenger helseforetaket en handlekraftig styreleder. Konflikten mellom Helse Nord og Lufttransport kan ikke fortsette langt inn i 2019. Til det er konsekvensene for dramatisk.

Kommer til å trekke seg

Og konflikten kan ikke løses mens styrelederen sitter på gangen og rekrutterer piloter til et av flyselskapene som står midt i stridens kjerne.

Å påta seg styreledervervet i Nord-Norges største arbeidsplass, betyr å avstå fra noe annet. Det er en av grunnene til høye styrehonorar. Det betyr også at man må gi avkall på oppdrag og inntekter som trekker i tvil hvor styrelederens lojalitet ligger.

Det betyr likevel ikke at Marianne Telle kommer til å bli sparket som styreleder.

Det betyr at hun kommer til å gå av på egen hånd. Å erklære seg inhabil i konflikten med Luftambulansetjenesten er bare det første steget.

Og det neste steget bør komme før styrelederen finner et nytt vepsebol å stikke hånda inn i.

Ildsjela i nordbygda fortsetter i mellomtida å slikke subsidierte frimerker.

  • Arne O. Holm er redaktør i High North News ved nordområdesenteret i Bodø, og gjestekommentator i Nordlys.

(Etter publisering er det foretatt to endringer i teksten som opprinnelig kunne bidra til misforståelser.)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse