Annonse
Polarcirkelen flyplass ved Mo i Rana, slik den er planlagt.

Tendensiøst om storflyplass på Helgeland

12 ordførere er tatt som “gisler” av motstanderne av ny storflyplass på Helgeland, mener Jon Erik Graven.

Den jevne helgelending vil ha muligheten til å komme seg til knutepunktsdestinasjonen Gardemoen for under 1000-lappen, hvilket vil ha stor innvirkning på reise- og forbruksmønster i regionen.

Lederen i Vefsn SV, Christian Torseth, hadde tidligere en kronikk på trykk i Nordlys, lansert under den noe misvisende tittelen “Kalde fakta om storflyplass på Helgeland”. 

Det som muligens er ment å skulle forestille en nyansert analyse av de faktiske forhold, fremstår mer som en salig blanding av snørr, bart og briller. Alt dyppet i dystopiens sorte blekk og smurt utover med bred pensel i synsingens navn. Lite av det som hevdes kan sies å være “kalde fakta”. 

Torseth åpner med å påstå at den kommendee etableringen av en storflyplass, blir liggende “klint opp mot Saltfjellet”. Om denne feilaktige påstanden er lansert med overlegg vet jeg ikke, men jeg kan saktens opplyse om at det er ca like langt fra Mosjøen til Hauan, som det er fra Hauan til Saltfjellet. Påstanden figurerer dermed som et “Catch 22”: Om Hauan ligger klint opp mot Saltfjellet, ligger også Mosjøen klint opp mot Hauan. 

Så påstår kronikkforfatteren at “det finnes bedre alternativer, både i kroner og i tid, enn å reise til Hauan i Mo i Rana for å ta fly”. Til den påstanden er det å opplyse at et av hovedargumentene som kommer til å fremtvinge realiseringen av en ny og større flyplass, er nettopp besparelse av tid og penger. Den jevne helgelending vil ha muligheten til å komme seg til knutepunktsdestinasjonen Gardemoen for under 1000-lappen, hvilket vil ha stor innvirkning på reise- og forbruksmønster i regionen.

Videre fortsetter lappeteppet av logiske feilslutninger med påstander om at “det vil ikke fly jetfly fra Hauan hvor det heller ikke vil oppstå konkurranse”. Argumentasjonen underbygges ikke videre, noe som kanskje er likeså greit. 

Artikkelforfatteren påstår også at det ikke er noe å tjene tidsmessig på å reise fra Hauan. Den påstanden må man jo gjerne servere en småbarnsfamilie som starter dagen i forveien ved å reise til Trondheim, hvor de tar inn på hotell og overnatter, før de reiser videre ut i verden. Jeg kan levende forestille meg at påstanden møter motbør. 

Dernest følger utviklingsmotstandernes nyeste trumfkort: 12 av 18 Helgelandsordførere har skrevet under på et dekret som tar til orde for å beholde Kjærstad. Denne handlingen kan fort bli gjenstand for en utvidet tolkning, hvor motstanden mot å legge ned Kjærstad feilaktig blir tolket synonymt med motstand mot etableringen av Hauan. Selv om det ikke er tilfelle.

Den kreative retorikken stopper ikke der: “12 ordførere” blir fort til “12 kommuner”. At underskriftene ikke nødvendigvis er realitetsbehandlet i de respektive kommunestyrer, drukner gjerne som saksopplysning i iveren etter å svartmale faktum. 

Rana Blad har faktasjekket påstanden rundt hva “12 av 18 ordførere” egentlig mener. Svarene er langt mer nyanserte enn hva Hauanmotstanderne på Helgeland ynder å fremstille. Faktisk viser det seg at en rekke av underskriftene er positive til en ny og større flyplass, men vil helst ikke se denne etablert på bekostning av Mosjøen Lufthavn, Kjærstad.

Denne nyansen utelates glatt når uttalelsen gjengis. Da Rana Blad henvender seg til de ulike ordførerne, er det en som avstår fra å svare, nemlig arkitekten bak brevet selv, ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl. Den opplysningen alene sier noe om vederheftigheten i prosess så vel som produkt: brevet diskrediterer seg selv. 

Så følger en resitering av en uttalelse fra SAS, som om disse skulle være en uhildet part uten økonomiske egeninteresser i norsk luftfart. Festlig.

Den logiske feilslutningen om at det vil være umulig å benytte Kjærstad til ambulansehelikopter, selv om regulær trafikk opphører, føyer seg deretter pent inn i rekken av det som gradvis dreier fra “kalde fakta” og i retning av “substansløs vissvass”. 
Likeså vil “Grøt[en] av direkte bløff og halvsannheter” som Torseth lanserer, treffe bedre om den ble adressert til kronikkforfatterens kollegaer i det politiske miljøet i Vefsn. 

Kort sagt: kronikken er et dystopisk smøreri av verste skuffe. Ingenting som føres i pennen bærer bud om optimisme eller fremtidshåp for morgendagens Helgeland. Det er synd, da området Torseth representerer huser så mange konstruktive krefter som dessverre drukner i svartmalingspøsen til de mest uopplyste og innbitte Hauanmotstanderne. Det er igjen dobbelt synd, da det er disse som - hittil i debatten - høres best.

Det som verre er: Når slikt tøv presenteres som “kalde fakta” er det egnet til å forlede våre naboer i nordligere fylker til å tro at Helgeland er et uland med henblikk på både geografi- og allmennkunnskaper. 

De kalde fakta befinner seg et godt stykke unna. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse