Annonse

Tenk 2-3 jernbanetanker på samme tid, Nordlys!

Tirsdag 11. februar skriver Nordlys om Ofotbanens prioritering blant mulige prosjekter nordpå. Det er prisverdig at de velger ut det prosjektet som gir alle parter en størst mulig gevinst og best transportløsning.

Men NTP (Nasjonal Transportplan) gjelder for 12 år (2022-2033) og videre fremover, så man bør tenke litt lengre enn Nordlys foreslår. Dessuten må vi velge prosjekter som medfører at landsdelen kan stå sammen imot angrepene sørfra, og fra byråkratiene i samferdselssektoren i Oslogryta, som er vaksinert mot nordnorske investeringer.

Felles holdninger i nord kan omfatte minst 3 forskjellige prosjekter:

  • Ofotbanens dobbeltspor.
  • Tromsbanen Narvik – Tromsø, første etappe av (NNB) Nord-Norgebanen Fauske – Narvik – Tromsø – Skibotn – Alta – Lakselv – Tana – Kirkenes med sidearm Bjerkvik – Evenes – Harstad.
  • Nordlandsbanen til Fauske/Bodø, løpende forbedring og elektrifisering.
  • Finnmarks mulige linjer mot Finland.

Felles holdning er nødvendig.

Hvis vi ikke får etablert felles holdninger blant fylkene og stortingsmedlemmene, så får vi tilsammen mye mindre enn vi får ved å samarbeide. Vi kan skille mellom prosjekter som er klar for bygging og de som er på utredningsstadiet. Alle prosjekter bør utvikles samtidig i en fremdrift som ikke hindres av å vente i kø på bevilgninger eller andre nordnorske prosjekter.

Utredninger koster ikke store penger. Derfor bør det være enkelt å fortsette planleggingen for Tromsbanen. Men noen forsinker klarsignalene til å fortsette og forsere planleggingen. Forrige etappe var ferdig utredet våren 2019.

Ofotbanen har ferdige planer for videre bygging av dobbeltsporene. De kan nyttiggjøre seg store anleggsbeløp uten å vente. Ofotbanens høye lønnsomhet betyr at all ventetid i utbyggingen kaster nye penger ut av vinduet i et byråkratisk tapssluk.

Ferdige planer venter lenge på penger.

Nordlandsbanen har også gode planer for oppdatering og elektrifisering, men de mangler beslutninger i «systemet». De kan komme til utførelse før Tromsbanens planer er klare til bygging. Men det betyr ikke at det ene prosjektet skal vente på det andre. Samtidig fremdrift er poenget!                                                                                                                                                                         

Imens venter alle prosjektene, og hundrevis andre, på NTPs behandling i Stortinget våren 2021. Unødvendig venting illustrerer at selve NTP-prosessen nå er blitt en flaskehals og en byråkratisk hengemyr som sløser med samfunnsøkonomiske milliardtap, ved at alle prosjekter må vente på NTPs «koordinering».

Nord-Norges nøkkel til fremgang er å stå sammen om en felles prosjektpakke og fremdrift, og unngå oppsplitting av den felles holdningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse