Annonse
UiT-professor Kjell Arne Røvik kommenterer Øyvind Ravnas siste innlegg i disputten med Einar Niemi. Foto: Nordlys arkiv

Tenk deg om, Ravna!

Professor Øyvind Ravna skriver slik i sitt innlegg “Tenk deg om, Einar”

“Det som derimot er Niemis gevinst, hvis den kan kalles det, er at han med sin professorkompetanse i historie klarte å overbevise Høyesterett om at disse dokumentene representert statlige jordutvisninger. Derved overbevise han også landets øverste domstol om eksistensen av en så omfattende statlig tilstedeværelse i Varanger på slutten av 1700-tallet at bygdefolket i Nesseby, mer enn 200 år senere, hadde små muligheter til å vinne fram med krav om å forvalte sin egen utmark med bakgrunn i lang og fast uformell egenforvaltning”.

Min kommentar: Dette utsagnet fra Ravna kan ikke forstår på annen måte enn at det er en eklatant beskyldning om at professor Einar Niemi - med vitende og vilje - har gitt gale opplysninger til Høyesterett, og at Høyesterett så har latt seg lure som følge av Niemi's anerkjennelse som forsker og med den autoritet som hans professorkompetanse gir.

Jeg går ut i fra at Ravna er klar over den helt usedvanlige grovheten i disse beskyldningene. Og da er vi tilbake til Niemis første artikkel i denne debatten - og hans hovedbudskap der som innleggene etterpå langt på vei har sett vekk fra; nemlig formaningene om debattkultur, mindre antagonisme og aggressivitet, og evne og vilje til å se saker fra flere sider.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse