Annonse
KØ: Rushtidskøene er et av problemene politiker Jarle Heitmann (Ap) vil til livs med bymiljøavtale. Foto: Ola Solvang.

Tenk hva vi kan få til i Tromsø!

Vi har ofte blitt nedprioritert fremfor andre samferdelsprosjekter, både sammenlignet med andre deler av fylket og mot andre sammenlignbare byer.

Vi har allerede i dag mange utfordringer trafikalt og miljømessig i Tromsø. Biler står i kø i «rushet» på morgen og ettermiddag både i Breivika og Giæverbukta. Det er utfordrende å være gående og syklende. Det er skoleveier som mange foreldre føler er utrygge. Disse utfordringene blir ikke noe mindre fremover. Samtidig vet vi at byen antakelig vil vokse med ca. 1000 mennesker hvert eneste år fremover.

Tenk derfor i 2038, når vi kan være over 20.000 nye Tromsø-innbyggere, i tillegg til de 72.000 som beveger seg rundt i byen i dag. For det er den utfordringen vi må løse. Det er tankevekkende at vi antakelig er på overtid med å finne gode løsninger og få disse finansiert. Vi har i motsetning til f. eks Bergen, Bodø og Trondheim, ikke klart å få på plass et godt finansieringsopplegg for Tromsø som monner.

Før nå!

Tenk Tromsø kan gi oss en bymiljøavtale på til sammen 8 milliarder kroner til flere ulike tiltak for oss i Tromsø. Dersom vi som innbyggere i Tromsø klarer å bidra med 4 milliarder kroner gjennom bompenger, matcher staten dette med 4 milliarder. Tenk hva vi da kan få til i Tromsø!

Veiprosjekter
Det vil gi oss en rekke nye veiprosjekter, som ny tunnel fra Langnes (postterminalen) til Breivika. En ny hovedvei fra flyplassen til Giæverbukta, veiutbedringer på E8 i Tromsdalen, miljø – og veisikkerhets utbedringer både på Langnes og Stakkevollvegen og en ny overgang (bru) over til Kvaløya.

Kollektivtrafikk
Vi vil få en betydelig satsning på kollektivtrafikk, med bl.a. ny metrobussrute Giæverbukta – Sørspissen – Sentrum – Breivika, nye bussveier og kollektivfelt og tiltak for bedre bussframkommelighet.

Miljø- og trafikksikkerhet og sykkel/gange
Den tredje delen av det vi får, er satsning på miljø- og trafikksikkerhet og sykkel/gange. Det skal etableres sammenhengende såkalte hovednett for syklister og gående, få på plass nye fortau på kommunale veier som ikke har dette i dag. Vanlige snarveier som er i bruk i Tromsø, skal også tilrettelegges for vinterbruk. Det skal det også gjøres på viktige ferdselsårer for gående og syklende. Alle disse tiltakene som vi får på grunn av bompengepakken, vil ha meget stor effekt på framkommeligheten i Tromsø – og alle grupper reisende vil få viktige prosjekter. De som kjører bil vil få bedre framkommelighet og det vil også de som bruker bussen eller foretrekker å sykle eller gå.

Vil vi få dette om vi ikke går inn for bompenger? Da er det bare å se på historien for Tromsø opp til nå. Vi har ofte blitt nedprioritert fremfor andre samferdelsprosjekter, både sammenlignet med andre deler av fylket og mot andre sammenlignbare byer. Uten at vi forplikter oss til å være med å betale, vil de fleste av disse tiltakene vi nå kan drømme om, sannsynligvis ikke bli noe av. Derfor bør vi nå tenke oss Tromsø om 20 år og hva vi kan få til i Tromsø – om vi nå sier ja til bompenger og en bymiljøavtale.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse