Annonse

Jeg tenner ikke fakler og jeg går ikke i tog

Om Russland bestemmer seg for ikke å bremse flyktningestrømmen vil vi fort stå ovenfor tall som det Hellas opplever, 100 000 i måneden.

Jeg har heller ikke det privilegiet å stå på torget og si at vi skal hjelpe alle. Når jeg vil kjempe for den politikken regjeringen fører, er det fordi jeg tror det er den eneste farbare vei i en urolig verden med en stadig mer mobil befolkning.

Hvordan Norge skal bidra i en verden med stadig flere mennesker på flukt og på jakt etter et bedre liv, har i mange år vært et av de største politiske temaene. Høsten 2015 ble det en mangedobling av antall mennesker som søkte trygghet i Norge, og med det kom det en ny rute inn til Europa gjennom Russland, over Storskog, og inn til Norge.

Regjeringen har fastholdt at mennesker med lovlig opphold i Russland ikke er berettiget til å komme til Norge for å søke asyl.  Forutsetningen om at den som kommer fra et trygt tredjeland ikke er berettiget til å søke asyl, er et svært viktig prinsipp.

Om Norge aksepterer forutsetningen om at Russland ikke er et trygt land, står vi ovenfor en svært krevende situasjon.  Da vil alle som tar toget til Murmansk og melder seg på Storskog ha rett til å få behandlet en søknad om asyl i Norge. Da kan reisen gjennom Russland bli den viktigste ruten inn til Vest-Europa.  Det blir ikke snakk om 10 eller 50 tusen i året, om Russland bestemmer seg for ikke å bremse flyktningestrømmen vil vi fort stå ovenfor tall som det Hellas opplever, 100 000 i måneden.

Jeg har respekt for politikkere på venstresiden som er villig til å åpne grensene og ta imot mange flere flykninger enn hva Norge gjør i dag, selv om jeg personlig står jeg fast ved Høyres politikk om at vi som nasjon kan bidra best ved å hjelpe flykninger i sitt eget land eller i naboland der dette er nødvendig.

Det som er vanskelig å akseptere er hvordan Arbeiderpartiet har navigert i dette politiske landskapet. På den ene siden verner de om de norske velferdsordningene og krever en streng flyktningpolitikk, for i neste omgang be om at alle flykninger over Storskog skal få behandlet sine asylsøknader. Når Helga ber om at det settes opp direktefly fra Kirkenes til Kabul, er hun sørgelig klar over at dette ikke lar seg gjøre. Om vi aksepterer venstresidens krav om at grensen mellom Russland og Norge skal sees på som en «u-landsgrense» vil dette få store følger for Finnmark, ikke minst Sør-Varanger. Jeg frykter at dette kan resultere i at grensen mellom Norge og Russland kan bli svært vanskelig og passere, vi går tiår tilbake.

Jeg vil stå opp for offentlige tjenestemenn og kvinner, Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Børge Brende og resten av regjeringen som nå står i denne vanskelige saken for Norge, Finnmark og de av verdens flykninger som ikke har mulighet til å gjøre lange reiser i søken etter et trygt og godt liv. Norge fører i dag en flykning- og asylpolitikk som baserer seg på å hjelpe flest mulig til å kunne skape et liv i sitt eget hjemland framfor å bruke ressursene på de få heldige som har muligheten til å reise.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse