Annonse
Norge er en pioner innen hardfør teknologi og utvikler produkter og tjenester som tåler de tøffe forholdene i Arktis. Der fryser kjøretøyer og strømlinjer, sensorer slutter å fungere og avstandene gjør nettilgangen uforutsigbar. Derfor er området en unik testarena: Det som virker i Arktis, virker andre steder, skriver artikkelforfatterne.

Test her – selg til verden

For kort tid siden hadde vi gleden av å møte mange av de mest nyskapende bedriftene i landsdelen under Arctic Innovation Week. Vi var opptatt av en ting: Hvordan kan vi utnytte våre konkurransefortrinn til å finne løsninger på globale utfordringer?

Svaret kan bidra til vekst og inntjening, og samtidig gjøre verden mer bærekraftig. Det er viktig for Nord-Norge, Norge og verden. Norge trenger bedrifter som vokser og nye bedrifter med potensial for å vokse. Bedrifter som skaper arbeidsplasser og bidrar med eksport- og skatteinntekter.

Vi mener det handler om fire K-er: kunder, kapital, kompetanse og kultur. Kunde: Det betyr å satse riktig, på det kundene er ute etter. Kapital: Bedriftene trenger tilgang på kompetent kapital. Kompetanse: Vi trenger folk med riktig kunnskap og riktige ferdigheter. Kultur: Vi må bygge opp under holdninger som støtter bærekraftig vekst i næringslivet.

Men før vi kommer så langt, må vi bli enige om hva som er våre konkurransefortrinn. La oss se litt nærmere på det.

Kulde, vind og regn

Få vil se kaldt vær som et konkurransefortrinn. Men når det i tillegg er mye sterk vind og mye nedbør, er det det! Dette er glimrende forutsetninger for å skape fornybar energi.

Norge er et av få land med overskudd på fornybar energi. Derfor må vi se til andre sektorer enn energiproduksjon for å møte våre forpliktelser til å redusere klimagassutslippene. Regjeringen og Stortinget har satt høye mål for reduksjon av utslipp innen transport, som at alle nye personbiler solgt etter 2025 skal være utslippsfrie. Det samme gjelder ferger, passasjerbåter og cruisebåter i verdensarvfjordene etter 2026.

Norge er fremst i verden på utslippsfrie transportløsninger fordi vi har kunder. Folk kjøper elbiler på grunn av gunstige avgiftsordninger. Det har ført til at vi har den største andelen elbiler i verden. Derfor ser bilprodusentene til Norge. Det igjen gjør at norske bedrifter innoverer i smarte løsninger for verdensmarkedet, for eksempel innen lading og ladeinfrastruktur. Dessuten har vi viktige leverandører til elbilmarkedet, som Kongsberg Automotive, Neumann, Hydro Aluminium og Alcoa. Vi ønsker norske batterifabrikker og fabrikker som produserer materialene til batteriene fra mer bærekraftige kilder enn i dag.

Maritim transport er også et glimrende eksempel på næringsutvikling. Rederier, verft og teknologileverandører ser nye krav fra myndighetene som en mulighet, ikke en begrensning. Norge var først i verden med elektrisk ferge og kommer til å være først med en hydrogendrevet. Innen 2023 skal 80 nullutslippsferger skal være i drift.

Kan det samme kan skje innen luftfart? Mer enn 30 fly på kort- og mellomlange ruter skal erstattes innen 2030. Widerøe og Rolls-Royce i Trondheim samarbeider om å utvikle nullutslippsfly for regionale ruter. Det er et betydelig marked, og Norge går foran på grunn av tilgangen til bærekraftig energi.

Invest in kraftkrevende industri

Innovasjon Norge jobber med å tiltrekke utenlandske investeringer til Norge gjennom Invest in Norway. Selskaper med energiintensiv virksomhet ser etter steder der de kan få ned utslippene av klimagasser. Dette er selskaper som har verden som marked, og ønsker å produsere i Norge. De selskapene vi nå jobber med etterspør til sammen 2600 megawatt – tilsvarende ti smelteverk. Datasentre, batterivirksomhet, CO2-fangst og -utnyttelse og hydrogenproduksjon er den nye, kraftkrevende industrien. Å få slike investeringer til Norge vil bidra til å bygge nye verdikjeder og flere tusen nye arbeidsplasser.

Den fornybare kraften er et av våre viktigste konkurransefortrinn, og Innovasjon Norge er opptatt av at kraften brukes til verdiskaping i her i landet. Vi må balansere elektrifiseringen og kraftutveksling med utlandet med det som er avgjørende for Norge: Verdiskaping og eksportinntekter.

Testination

Norge er en pioner innen hardfør teknologi og utvikler produkter og tjenester som tåler de tøffe forholdene i Arktis. Der fryser kjøretøyer og strømlinjer, sensorer slutter å fungere og avstandene gjør nettilgangen uforutsigbar. Derfor er området en unik testarena: Det som virker i Arktis, virker andre steder.

Men det hjelper ikke å være best i test når bare vi vet det. Vi må selge løsningene til verden. Markedskanalen The Explorer er til for alle bedrifter med bærekraftige løsninger. Nord-Norge er langt fremme i bærekraftig næringsutvikling. Regionen har potensial til å bli det samme for hele Europa. Å utvikle en posisjon som stedet der nye løsninger testes ut og skaleres er både god næringspolitikk og god klimapolitikk. Gjennom samarbeid på tvers av bransjer, fylkesgrenser og interesseområder kan vi finne førsteklasses løsninger som kan bidra til å løse globale utfordringer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse