Annonse

Tett på? Langt ifra!

De med minst kompetanse settes til de aller minst krevende arbeidsoppgavene i skoler og barnehager.

Regjeringa har i disse dager lagt fram ei ny stortingsmelding om tidlig innsats i skolen. Meldinga har fått tittelen– «Tett på», men er langt ifra å tilføre skolesystemet særlig nytt.  Og det er kanskje det aller mest positive med meldinga. Barnehager, skoler og støttesystemene har på mange måter behov for arbeidsfred i noen år.  Lærerne melder om stadige utviklingsprosjekt som sammen med testing, måling og rapportering stjeler tid fra lærernes og skolens hovedoppgave – det å være støttende pedagoger for barn og unges utvikling og læring.

Den nye stortingsmeldinga tar utgangspunkt i det såkalte «Nordahl-utvalgets» rapport om spesialundervisninga. Tidlig innsats er for lengst blitt et honnørbegrep uten at så mange vet hva det egentlig innebærer. Hvor tidlig og hva er innsatsen? Regjeringa har heldigvis i alle fall i noen grad innsett at dersom det skal bli en reell innsats så må det bety flere lærerstillinger- og ikke minst flere og kompetente spesialpedagoger tett på elevene. I meldinga er nettopp dette et hovedfokus: Hvordan kan systemet – barnehager, skoler, PPT-tjeneste og Statped endres slik at spesialundervisningen faktisk blir spesialundervisning. Det vises til at Nordahl-utvalget i sin situasjonsbeskrivelse påpekte at 50% av det som omtales som spesialundervisning faktisk gjennomføres av ufaglærte. 23200 elever fikk i 2017 sitt opplæringstilbud ved tett oppfølging av ufaglært assistent. De med minst kompetanse settes til de aller minst krevende arbeidsoppgavene i skoler og barnehager. Dette er en helt spesiell situasjon som ville ha vært utenkelig innenfor absolutt alle andre arbeidsfelt.  Og denne situasjonen var absolutt ingen nyhet da den ble gjentatt i «Nordahl-utvalgets rapport. Denne svært alvorlige systemsvikten har vedvart helt siden avviklingen av spesialskoleloven i 1975. Rapportene om dette sviket overfor de som aller mest har hatt behov for spesialkompetanse er etter hvert blitt mange – uten at ansvarlige skolemyndigheter og politikere har evnet å gjøre noe med det.  Utfordringen er at det å erstatte tusenvis av ufaglærte hjelpere med kompetente spesialpedagoger vil koste noen milliarder.  Billigere kan det ikke gjøres uten at resultatet blir magert. 

Også denne gangen velger regjeringa (som tidligere regjeringer) flikking som metode for å løse den aller største utfordringa i norsk skole.  Litt ommøblering av eksisterende ressurser i utdanningssystemet vil ikke kunne endre det store bildet av et system som byr de som trenger mest – minst. Mens Nordahl-utvalget forsøkte å løse utfordringen med å rasere PP-tjenesten som utrednings- og veiledningstilbud og flytte slike stillinger direkte inn i den spesialpedagogiske undervisninga, har regjeringa – etter omfattende innvendinger mot Nordahl-utvalgets forslag, valgt å videreføre PP-tjenesten. I stedet foreslås det å hente 300 stillinger fra Statped for å styrke PP-tjenesten.  Det kan høres fornuftig ut – samtidig som det er på sin plass å minne om at vi har 422 kommuner i Norge. Det gir i snitt 3/4 ny stilling pr kommune. I de fleste små kommuner – ingen nye stillinger. Da samme metode ble lansert i ei Stortingsmelding i 1998 – for akkurat 20 år sida, ble også den gang 300 årsverk fjernet fra Statped og overført kommuner og PP-tjenester. Etter 4 år ble dette lagt inn i kommunens generelle rammetilskudd. Nå – i 2019 er det vanskelig å finne noen av disse stillingen igjen som spesialpedagogiske tiltak. Kommunene har mange hull å fylle. Heller ikke det er noen nyhet.    Stortingsmeldinga viser også til at «Studenter som tar bachelorutdanning i spesialpedagogikk, oppnår i dag ikke undervisningskompetanse. Tilbakemeldinger fra skoler viser at det har blitt mer krevende for spesialpedagoger å få tilsetting i skolen, blant annet fordi kommunene og skolene er opptatt av å oppfylle de særskilte kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk, jf. 5.6.2. «Tett på», er langt ifra å endre skolesystemets mest alvorlige prioriteringsproblem.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse