Annonse
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Ti forslag for en bedre helse

En heltidskultur må innarbeides i Tromsø kommune, skriver Brage Sollund (Ap).

En nylig sammenlikning med andre kommuner har gitt oss bunnplassering over helsefaglig kompetanse i helse- og omsorgssektoren. For lite kompetanse i helse- og omsorgssektoren skaper dobbeltarbeid og dårligere tjenester.

Byrådet styrer i dag helse- og omsorgssektoren mot store underskudd i 2014, uten at de tar nødvendige grep for å rette opp kursen inn i neste år. Tvert imot vil de privatisere tjenestene, og dermed øker de kostnadene ytterligere. Dette er ikke en bærekraftig måte å styre kommunen på, over tid vil dette ramme mottakerne. De eldre og de syke.

Arbeiderpartiet mener dette er en dårlig løsning, og vi anbefaler byrådet å ta grep for å komme ut av knipa før det er for seint.  I Samarbeidspartienes alternative budsjett foreslår vi derfor åtte punkt for å forbedre helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune:

  1. Øke grunnbemmaningen og få flere i hele stillinger. En heltidskultur må innarbeides i Tromsø kommune.
  2. Gi ansatte faste stillinger. Timebaserte årsverk utgjør 501 årsverk i helse- og omsorgssektoren. Gi folk fast ansettelse, dette skaper mer forutsigbarhet. På sikt vil besparelsene bli store.
  3. La frivillige gjøre mer! Samarbeidspartiene gir mer penger til Kafe X og Fontenehuset, slik at de kan få utvikle seg og gjøre mer av den gode jobben de gjør.
  4. Stopp privatiseringen av hjemmetjenesten, kjøkkenet og kortidsplassene. Prioriter heller pengene på bedre tjenester, enn privat profitt og «liksomkonkurranse».
  5. Gå i dialog med UNN for å få leie deler av det gamle pasienthotellet, frem til et nytt helsehus er ferdig. Da kan kommunen selv ivareta en del av de pasientene som er utskrevet fra sykehuset, men som kommunen ikke klarer å ivareta på en god nok måte. Viser denne løsningen seg umulig, må byrådet starte letingen etter en annen. Det viktigste er ikke hvor, men at vi klarer å ta imot dem som skrives ut fra sykehuset.
  6. Bygg fremtidige helsebygg uten fordyrende OPS-løsninger. Kommunen har nok utgifter uten at vi skal betale lån og utbytte til en privat investor.
  7. Start forebygging så tidlig som mulig, ha nok helsesøstre, folk i utekontakten, lærere og spesialpedagoger i skolen, nært elevene.
  8. Bygg kommunale utleieboliger i egen regi slik at vi slipper å betale for hotell til de som ikke har tak over hodet.
  9. Opprett en egen vikarpool istedenfor å kjøpe tjenesten fra en privat leverandør. Pengene som spares kan brukes til bedre omsorg.
  10. En nylig sammenlikning med andre kommuner har gitt oss bunnplassering over helsefaglig kompetanse i helse- og omsorgssektoren. For lite kompetanse i helse- og omsorgssektoren skaper dobbeltarbeid og dårligere tjenester. Vi anbefaler å styrke kompetansen.

Forslagene våre vil gi en langt bedre tjeneste, og budsjettkontrollen vil styrkes. Byrådet står fritt til å bruke alle disse forslagene. Sammen skaper vi et bedre Tromsø. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse