Annonse
Vår felles oppfordring til Stortinget er nå: Legg regjeringens forslag til skatteform til grunn, men sørg for at vertsfylkene og vertskommunene får en rimelig andel av inntektene, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Tid for å lande lakseskatten

Tiden er inne for å lande lakseskatten. Vi trenger avklaring slik at næringen kan investere, skape økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Dette vil i sum også gi større skatteinntekter. Regjeringen har lagt frem en god modell, men fordelingen mellom stat, fylke og kommune må rettes opp. Det håper vi Stortinget nå kan bidra til.

Diskusjonen om særskattlegging av lakse- og ørretnæringen har pågått lenge. At forslaget om en overskuddsbasert grunnrentebeskatning nå skrinlegges er helt avgjørende.  Vertskommunene og fylkene har ønsket en forutsigbar inntekt i tillegg til de inntekter som næringen gir i form av arbeidsplasser, investeringer, ordinære skatter og inntekter fra salg av vekst. Det har Sjømat Norge støttet, og det gjør vi fortsatt. Nå skal saken forhåpentligvis landes i Stortinget. Dette er viktig for næringen og for vertskommunene og fylkene som stiller areal til disposisjon.

Regjeringen har foreslått at det skal innføres en avgift på 40 øre per kg produsert laks og ørret. Inntektene skal gå til vertskommunene og vertsfylkene. Samlet gir dette årlig over 500 millioner kroner. Dette er i samsvar med de innspill næringen har gitt sammen med vertskommunene. Et slikt skattenivå vil gi ekstra bidrag til fellesskapet, og samtidig gi grunnlag for at næringen kan investere og skape aktivitet.

I tillegg skal, basert på vurdering av miljøforholdene i de ulike kystområdene, fortsatt gjennomføres jevnlig salg av vekst. Inntektene fordeles mellom vertskommunene, fylkene og staten. I 2018 ga dette milliarder i inntekter til det offentlige. Neste salgsrunde skal gjennomføres over sommeren. Men  her snubler regjeringen på oppløpssiden. Den foreslår nemlig å endre fordelingen av inntektene fra salg av tillatelser slik at staten tar brorparten. Frem til nå har vertskommunene- og fylkene fått 80% av disse inntektene mens staten har fått 20%. I fremlegg til revidert nasjonalbudsjett blir det speilvendt slik at staten får 75% av inntektene.

Det er grunn til å minne om at begrunnelsen for å pålegge havbruksnæringen en ekstra avgift er knyttet til at vi bruker sjøareal. Kall det gjerne en form for arealleie. Da sier det seg selv at også inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet særlig bør komme vertskommunene og vertsfylkene til gode. Derfor har vi sammen med organisasjonen til vertskommunene (NFKK) bedt Stortinget om å rette opp denne ubalansen..

Vår felles oppfordring til Stortinget er nå: Legg regjeringens forslag til skatteform til grunn, men sørg for at vertsfylkene og vertskommunene får en rimelig andel av inntektene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse