Tid for tillit

Mitt råd for et bedre NAV er helt gratis: dropp konsulentbruken og spør de virkelige ekspertene – NAVs ansatte og brukere.

Siden 1980-tallet har markedsinspirerte styringsprinsipper fått stadig større plass i offentlig sektor. Merkelappen «New Public Management» er en litt upresis samlebetegnelse på utviklingstrekk mange offentlig ansatte kan kjenne igjen fra sin egen arbeidshverdag: økt bruk av anbud og konkurranseutsetting kombinert med ulike byråkratiske systemer for målstyring, rapportering og kontroll.

I NAV har målstyringssystemene gått så langt at det deles ut røde, gule og grønne lys på en lang rekke indikatorer. Ledere måles på om de har grønne eller gule lys i systemet. NAV-ansatte forteller at systemet blir et mål i seg selv. Mange steder blir oppgaveløsningen tilpasset målekortet, slik at oppgavene som blir målt blir prioritert. Oppgaver som allerede har gitt negativt utslag på målekortet, nedprioriteres.  For eksempel kan en søknad om dagpenger som ikke har blitt behandlet innen 16 dager bli lagt til side et par uker til, fordi det ikke lenger gir noen positiv gevinst på målekortet å behandle saken.

Den rødgrønne regjeringa gjorde en god jobb med å forsvare offentlig sektor og stoppe privatisering. Dessverre ble det gjort lite med måten offentlig sektor styres på. Styringsmodellene bygger altfor ofte på en grunnleggende mistillit til de ansatte. Det preger også arbeidet som gjøres.

NAV har brukt enorme summer på overdreven konsulentbruk, til tross for at de beste svarene sannsynligvis ligger uforløst i organisasjonen. Dersom ansatte og tillitsvalgte fikk være med på å utvikle kvalitetsmål, ville svaret neppe blitt målekort med trafikklys. Dersom de ansatte fikk økt faglig frihet og ressursene ble omfordelt fra topp til bunn, ville flere fått bedre hjelp. Et NAV med nok ansatte og kjennskap til lokalsamfunnet har mulighet til å gi tett og individuell oppfølging på en helt annen måte enn et sentralisert og fjernstyrt NAV.

Det er god grunn til å være kritisk til byråkratisering – til økende skjemavelde, stadig nye rapporteringskrav, kontrollregimer ute av kontroll og unødig papirflytting. Men det er ingen grunn til å angripe byråkrater. De gjør faktisk bare jobben sin. Problemet er systemet som setter rammene for jobben man skal gjøre. 

De fleste mener mye om NAV. Forskere kommer jevnlig med rapporter og råd. Arbeidsminister Eriksson har fått en ekspertgruppe til å gå gjennom NAV og komme med forslag til forbedringer. Mens han venta på rapporten viste han handlekraft ved å sparke direktøren og sette attføring på anbud. Mitt råd for et bedre NAV er helt gratis: dropp konsulentbruken og spør de virkelige ekspertene – NAVs ansatte og brukere. Innfør kontrollregelstopp og gi frihet til faglighet.

Prøv noe nytt: tillit.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse