Annonse
Mangelen på forstandig forvaltning av rovdyrbestanden er nå i ferd med å avvikle småfeholdet i Nord-Troms! Særlig jerv, gaupe og kongeørn rammer bøndene fullstendig og er ikke til å leve med. Økonomiske tap på mellom 50 og 100.000 kr i en beitesesong, på små og mellomstore bruk, sier alt, skriver Harald Evanger. Foto: Ole-Magnus Rapp

Tida er inne for å velge mellom rovdyr og beitenæring i Nord-Troms!

Skal vi nå la alt gro igjen fordi folk som ikke bor her bestemmer hvor mye rovdyr her skal være?

Rovdyrbestanden øker, og rammer stadig nye områder med beitebrukere.  Husdyr rives i hjel, og de økonomiske tapene er ikke til å leve med.  Særlig de små og mellomstore brukene rammes hardt pga. svak økonomi.

Mangelen på forstandig forvaltning av rovdyrbestanden er nå i ferd med å avvikle småfeholdet i Nord-Troms! Særlig jerv, gaupe og kongeørn rammer bøndene fullstendig og er ikke til å leve med. Økonomiske tap på mellom 50 og 100.000 kr i en beitesesong, på små og mellomstore bruk, sier alt.

Når så Fylkesmannen i Troms med sine saksbehandlere, sammen med miljø-direktoratet opptrer så useriøst og respektløst overfor oss som matprodusenter i erstatningssaker, må alle gode krefter samles for å forhindre denne tragiske avviklingen av besetningene våre.

Tida er nå inne for å velge mellom beitenæringa og rovdyra!

Det valget er ikke opp til den enkelte bonde.  Alle organisasjoner, politikere og  distrikts-befolkningen  forøvrig må nå mobilisere til et kraftig oppgjør med Fylkesmannen i Troms og Miljødirektoratet når det gjelder bestanden av jerv, gaupe og kongeørn i Nord-Troms.  Skal vi ha matproduksjon som forhindrer gjengroing av naturen, må vi handle nå!  Rovdyr-forkjemperne har ingen empati for oss i distriktene.  De skjønner ikke at dette ødelegger for hele samfunnet her !  Generasjoner gikk opp stiene før oss.  De var opptatt av ringvirkningene lokal matproduksjon skapte, og beredskapen husdyra representerer. 

Skal vi nå la alt gro igjen fordi folk som ikke bor her bestemmer hvor mye rovdyr her skal være?

Det samme gjelder erstatningsbehandlingen.  Gjennom lange tider har bøndene fått en respektløs behandling under erstatnings-oppgjørene;  - folk i samme område forskjellsbehandles, erstatningen er symbolsk i forhold til tapene, argumenter som skal forklare behandlingen mangler logikk og når vi anker må vi tåle opp mot ½ års ventetid på neste saksbehandling.

Denne respektløsheten overfor småfe-næringa må avvikles !

Reduseres ikke rovdyr-bestandene nå på kort tid, vil avviklinga av beitenæringa få rekordfart.  Det nærmer seg vår og beiteslipp, og faren for flere massedrap med symbolsk erstatning er til å bli skremt av.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse