Annonse
Snur man ikke nå, vil nasjonen Norge en vakker dag våkne opp til et mareritt av verste slaget. Skal Arbeiderpartiets kursendring få effekt, må de sette foten ned nå, skriver Magnor Olsen. Foto: Forsvaret

Tiden er inne for en snuoperasjon

De som engasjerer seg for  bevaring av Andøya, det være seg organisasjoner,  politikere og fagmiljøer, har gjort og gjør  en formidabel jobb. Det strømmer  inn mengder av  fakta   om Evenes og Andøya som ikke er til fordel for Evenes.

Fakta om Bardufoss er vel dokumentert og det har aldrig vært  merkbar støy omkring  forsvarets utvikling i denne regionen. Derimot ligger det ann til mye støy omkring det som foregår  på Evenes på bekostning av nettopp Andøya og Bardufoss.

Sansynligheten taler for at det vil  rulle opp en gedigen politisk skandale som Norge ikke har sett i moderne tid. Skandalen vil også forsterkes dersom samarbeidet med NATO utfordres.

Hårek Elvenes er Høyres og dermed regjeringens talsmann i forsvarssaker. Han har et leserinnlegg i blant annet Troms Folkeblad den 18. april som har fått mange til å reagere. I innlegget  påpeker han med bravur at forsvaret har fått store økninger de siste årene og det skal komme mer.

Det han ikke sier noe om er at milliardene  vil gå til skroting og nedbygging av velfungerende kapasiteter på Andøya og Bardufoss, for deretter å bygge nytt på Evenes – samt  dekke milliardoverskridelsene på Ørlandet.

Elvenes må finne seg i å bli pekt på som den som representerer de toneangivende partiene i forsvarssaker. Høyreregjeringen kan aldri vri seg unna at det som foregår nå, foregår på deres vakt

Forsvarsdepartementet har den 17. april  i år også skapt grobunn for ytterligere engasjement, med sin presisering om utbyggingen av Evenes. 

Signaler fra Ap om at enighet i viktige saker ikke lenger er en selvfølge, har skapt frustrasjon og harme  i samarbeidsregjeringen. Det som har vært  tatt som en selvfølge, at det skal være  enighet i forsvars- og utenrikspolitikk, er ikke lenger så opplagt.

Dette skal vi være  meget glad for, men da må Ap følge opp sine intensjoner.

Regjeringens stahet i å få etablert Evenes som enbase, på bekostning av Andøya og Bardufoss, går på sikkerheten løs. 

Et annet moment som har vært lite oppe i debatten er at samarbeidet i regionen vil lide stort. Fylkestingene både i Nordland og Troms burde ha tenkt på konsekvensen av det som nå skjer. Advarslene var mange for ca 10 år tilbake.

Snur man ikke nå, vil nasjonen Norge en vakker dag våkne opp til et mareritt av verste slaget. Skal Arbeiderpartiets kursendring få effekt, må de sette foten ned nå. Det er ikke lenger snakk om å redde innholdet i langtidsplanen for forsvaret, det er nå snakk om å bevare restene av Norges sikkerhet innenfor de rammer Stortinget har bevilget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse