Annonse
Nikolai Aspen kommenterer Tromsø kommunes behandling av bl.a. saken om oppdrett i lukka anlegg og skjenkenekt for en restaurarant på Jekta kjøpesenter.

Tillit brytes i meter og bygges i millimeter

Det har vært mange saker hos Tromsø kommune de siste månedene som har skapt samfunnsengasjement og fått mye spalteplass i både iTromsø og Nordlys. Noen av disse sakene er vedtaket om oppdrett kun i lukkede system og skjenkenekt på Jekta Storsenter.

Jeg er stolt av å kalle Tromsø mitt hjem og stolt av alt vi får til så langt nord. Enda viktigere er budskapet; “Tillit brytes i meter og bygges i millimeter”. Det lærte jeg tidlig som befalingsmann. Dette er et prinsipp som alle ledere, forvaltere og myndigheter burde ha i bakhodet, når de skal gjøre vedtak på vegne av innbyggerne. Det kan se ut som om Tromsø kommune har glemt av folket og ikke minst næringen den siste tiden med rødgrønt regime.

Vedtaket som kommunen gjorde 21.11.18 om at all oppdrett skulle skje kun i lukkede system finner jeg direkte næringsfiendtlig. Det er for meg som studerer fiskeri- og havbruksvitenskap et tegn på inkompetanse, lobbyvirksomhet eller bare ren spontanitet på rådhuset, ikke vet jeg. I Norge har vi sektormyndigheter med spisskompetanse for ulike felt som skal ta for seg og forvalte ulike tillatelser, og at disse ikke er blitt involvert vedrørende et slik vedtak synes jeg er merkelig. Stig Nilsen i Lerøy sa det så bra da han understrekte viktigheten av at slike vedtak bør forankres i en god prosess, hvor de som berøres av slike vedtak bør bli hørt. Det er også en forutsetning at slike vedtak er forankret i lover og forskrifter for å sikre legitimiteten til kommunen. Heldigvis ble vedtaket snudd om den 27.03.19. Likevel sitter man igjen med en svekket respekt og tillit til Tromsø kommune.

Når det kommer til skjenkenekt på Jekta Storsenter for Egon er dette også et hakk i plata for Tromsø kommune. Vedtaket her finner jeg i likhet med oppdrettsvedtaket næringsfiendtlig og med dårlig juridisk/faglig grunnlag. Tromsø kommune setter presedens ved å innvilge søknaden til Graffi Grill på den kommuneeide haveterminalen. Deretter nekter de Jekta og Egon skjenkebevilling. Jeg vil gå så langt å si at Tromsø kommune utfordrer forvaltningssystemet med slik grov forskjellsbehandling. Jarle Heitmanns argumenter om at havneterminalen ikke er et kjøpesenter henger ikke på greip. Når Heitmann følger opp med å si at Graffi Grill ikke er en del av havneterminalen på grunn av en lukket glassdør grenser dette nærmest til det komiske. Kommunen har satt seg fast i et rigid regelverk og føre-var-prinsippet står sterkt. Evnen til å handle med fornuft er fraværende. Man kan jo tenke seg, hva er galt med å innvilge en søknad for å så trekke den senere hvis det viste seg å ikke fungere? Det foreligger vel ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på grunn av en skjenkebevilling?

Hvis man i tillegg begynner å se på kommunens budsjettoverskridelser de siste årene, så er det bekymringsfull lesing. I 2017 var det et samlet avvik på 104,2 millioner kroner og i 2018 var det en budsjettoverskridelse kun i pleie og omsorgssektoren på 230 millioner kroner. Når man da også vet at den økonomiske rammen for Tromsøbadet var på 688 millioner kroner og den reelle prislappen ligger på opp mot en milliard og dette uten god parkeringskapasitet, synes jeg det er grunn til bekymring.

Når det kommer til vedtak som berører byen vår er det viktig med kontinuitet og et regelverk som fungerer etter hensikt. Vi må legge til rette for videre vekst og verdiskapning. Vi trenger gjensidig tillitt mellom kommune og innbyggerne for at Tromsø skal vokse som by og kunne holde på tittelen som arktisk hovedstad. For å oppnå gjensidig tillit trenger vi rettferdige vedtak som er godt forankret i en velfungerende prosess. Som nevnt tidligere; tillit brytes i meter og bygges i millimeter, akkurat på dette tidspunktet vil jeg si at Tromsø Kommune har en seriøs jobb med å ikke bryte bort de resterende centimeterne de har til rådighet. #snartvalg

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse