ER SAME: Jeg er fra Finnmark, har lang politisk erfaring fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg er jeg medlem av samemanntallet. Erna husket altså samene, skriver Frank Bakke Jensen, her på talerstolen under årets Arctic Frontiers.

Tillit må både bygges og forvaltes, Skjalg

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim bommer i sin analyse av forholdet mellom Sametinget og Regjeringen, skriver Frank Bakke-Jensen.

Jeg finner det merkelig at en profilert politisk redaktør har en så overfladisk og lite prinsipiell tilnærming til de samepolitiske institusjonene.

Gjennom følgende overskrifter “Glemte du samene, Erna”, “Bygg ned mistilliten, Erna” og “Jeg er same!” fra 20. desember 2016 og frem til nå, viser Skjalg Fjellheim et brennende engasjement for samepolitiske spørsmål. Et engasjement som kler både redaktørkrakken og regionavisa Nordlys. Synd da, at han ikke kombinerer engasjementet fra egne overskrifter med de analytiske verktøy man kan forvente fra en politisk redaktør.

At man for å beskrive Per Willy Amundsen viser til tidligere politisk arbeid og tidligere uttalelser er det ikke noe å si på. Men det blir tendensiøst når man på dette grunnlaget stempler en hel regjering. Skjalg befester så ubalansen når han velger å se bort fra at Erna samtidig med utnevnelsen av Amundsen utnevnte meg som statsråd. I tillegg til å være minister for EU og EØS- saker, er jeg nordisk samarbeidsminister og leder nordisk ministerråd i 2017. Jeg er fra Finnmark, har lang politisk erfaring fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg er jeg medlem av samemanntallet. Erna husket altså samene. 

Under tittelen “Bygg ned mistilliten, Erna” fra 2. februar i år begår Skjalg en ny, etter min mening alt for grunn og tendensiøs analyse. Her konkluderes det med at det er regjeringens politikk som er skyld i de politiske turbulensene på Sametinget. Analysen hevder til og med at Sametingets legitimitet står og faller på en endret politikk fra regjeringen. Dette konkretiseres i tre punkter. Samiske barns rett til opplæring i samisk språk, gruvedrift og reindrift. 

Jeg er helt på linje med Nordlys når man beskriver viktigheten av språk, kultur og historie for et folk. Dette er også hovedoppgavene til Sametinget og på disse feltene er det god grunn til å etterlyse en sterkere stemme. Det tar denne regjeringen på alvor. Blant annet så har vi, sammen med Sametinget, fått utarbeidet “Hjertespråket”. Utvalget ble ledet av Bård Magne Pedersen, fylkesmann i Troms. Det er et stort og omfattende arbeid med mange ulike forslag på hvordan vi skal bevare og styrke de samiske språkene for framtiden. Nå er den ute på bred høring. 

Når det kommer til de to neste punktene gruvedrift og reindrift faller dessverre redaktøren rett i fangstgropa til det forrige sametingsrådet. Sametingsrådet utgått fra NSR anerkjenner ikke den av Stortinget vedtatte mineralloven. Dette fordi den ikke tillater innkreving av en egen urfolksavgift. Forslaget om en slik avgift har Stortinget behandlet i lovarbeidet. Både den finansielle delen og de folkerettslige spørsmålene rundt dette. Vi er altså på trygg grunn folkerettslig. Det blir altså politikerne i sametingets ansvar når de uttaler at de skal bruke alle tilgjengelige midler for å sabotere denne form for industri. De må ta med i regnestykket at de tærer på legitimiteten til den politiske institusjonen de er valgt til å styre. 

Reindriftsloven pålegger reindrifta å drive økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig. Dette blir fort kryssende mål som det kan være vanskelig for noen hver og styre etter. Derfor tar vi i Sundvoldenerklæringen til ordet for å legge frem en stortingsmelding om bærekraft i reindriften, og mer konkret endre reindriftsloven slik at økologisk bærekraft prioriteres. Disse grepene tar vi fordi vi tar næringas betydning for det samiske folk på alvor. Å prioritere økologisk bærekraft er en forutsetning for ivaretakelse av kultur. Også samisk kultur.

Jeg finner det merkelig at en profilert kommentator og politisk redaktør har en så overfladisk og lite prinsipiell tilnærming til de samepolitiske institusjonene. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse