Annonse
Tillitsreformen er først og fremst en verdireform og ikke en økonomireform, skriver Mari-Ann Benonisen. Illustrasjonsfoto: Nordlys-arkiv

Tillitsreformen – et ord med dype meninger

Mange ønsker Tillitsreformen velkommen, det gjør også jeg! skriver sykepleier og kommunepolitiker (Ap) Mari-Ann Benonisen i Tromsø.

I et avisinnlegg 12. oktober kunne jeg lese at Frp sin kommunestyrerepresentant K. Kanestrøm hadde en mulig løsning på det å spare penger, nemlig at Tromsø kommune måtte bli mindre raus i tildelingen av tjenester. Jeg lurer på om representanten K. Kanestrøm syns 3 minutter til medisinutdeling er en raus tjeneste?

Tillitsreformen baseres på en verdistyrt omsorgstjeneste hvor kontroll erstattes av tillit og der ansatte som arbeider nærmest brukerne selv får gjøre nødvendige faglige vurderinger. Både sykepleiere og annet helsepersonell føler i dag at unødvendig dokumentasjonskrav, rapportering og detaljstyring spiser av tiden som isteden kan benyttes til direkte pasient omsorg og brukerretta gjøremål. Tillitsreformen går nettopp ut på dette: Å fjerne tidkrevende byråkrati, rapportering, kontroll og detaljstyring, og istedenfor la ansatte som er nærmest brukeren få et større handlingsrom og bruke sin fagkompetanse. Ansatte får dermed større fleksibilitet og bedre tid til faglige vurderinger noe som igjen kan føre til at både ansatte og brukere blir mer fornøyd. Når ledelsen har tillit til sine ansatte og fagkunnskapen verdsettes blir arbeidsdagen mer interessant og det skapes en «vinnerkultur».

Tillitsreformen ble først innført i København som et forsøksprosjekt i hjemmetjenesten i 2012, deretter innført i alle kommuner i Danmark i 2013. Reformen er også innført som et prøveprosjekt i OSLO kommune. Nå skal reformen innføres i Tromsø kommune. Selve utformingen og detaljene rundt reformen i Tromsø kommune er ikke ferdig, men hovedbudskapet er klart.  «De som er nær brukerne og som møter dem hver dag trenger å ha tid, myndighet og fleksibilitet til å utføre den jobben de er satt til å gjøre.  Nettopp fordi det er fagmennesket som er nær den enkelte, som vet hvordan arbeidsdagen er, som kjenner hver eneste eldre, så skal de få mer tillit, og mer ansvar for å forme omsorgen kommunen til enhver tid skal gi». (Nordlys 11. april 2015 av Jarle Aarbakke og Tone Marie Myklevoll, begge AP).

Tillitsreformen er først og fremst en verdireform og ikke en økonomireform. Den vil ikke kunne løse alle utfordringer innen Helse og omsorg i Tromsø kommune siden utfordringene står i kø:

  • Millionbeløp til overtid og bruk av private aktører  
  • Store utgifter (døgnmulkt) i forhold til utskrivningsklare pasienter
  • Aktivitetsavvik på 58 millioner (flere og mer krevende brukere)
  • Rekruttering av helsepersonell
  • En omsorgstrapp som ikke er bygd godt nok ut, og der mangel på sykehjemsplasser er en flaskehals.
  • Høyt sykefravær i sektoren.
  • Store avstander. Det er i så måte vanskelig å sammenlikne Tromsø kommune med andre sammenlignbare kommuner (ASSS kommuner), der vi har lange vintre, stengte veier, ras og mørketid.

Med å innføre Tillitsreformen er det bestiller/utførermodellen som skal bort. Hvordan Tildelingskontoret skal fremstå i fremtiden er usikkert. Tillitsreformen bygger på en verdi der vedtaksmyndigheten skal være nærmest pasienten. Kompetansen som ansatte ved Tildelingskontoret innehar, i form av saksbehandling og det å ivareta rettssikkerheten til pasienten, er viktig. Men hvordan og i hvilken form denne kompetansen skal brukes videre vet vi ikke helt i dag, og det er nettopp dette som er kjernen når det nå skal jobbes frem en egen «Tromsø-modell» som skal være spesialtilpasset Tromsø kommune.  

Jeg er sterkt uenig i det gruppeleder og medlem av Helse og velferdskomiteen Helga Marie Bjerke skriver i sitt innlegg 20. oktober i år; «Arbeidsoppgavene til Tildelingskontoret blir ikke borte selv om kontoret fjernes. De gjør kun lovpålagte oppgaver som dermed må flyttes tilbake til enhetene i hjemmetjenesten hvor kompetansen og kontinuiteten ikke er tilstede i dag». Jeg er selv sykepleier og har jobbet i Tromsø kommune i 18 år. Min erfaring er at det finnes mye god kompetanse rundt om i kommunen. Det er også et stort fokus på kontinuitet i pasientforløpet ute i kommunen, noe som er svært viktig. Samtidig er min erfaring at kompetansen varierer fra avdeling til avdeling og fra enhet til enhet. Her bør kommunen skimte til avdelinger og enheter som får det til!!!

Et av hovedmålene med å opprette et Tildelingskontor var at det skulle bli «ei dør inn».  Denne målsetningen var viktig, men et vesentlig spørsmålet er om det ble sånn? Dersom vi spør sykepleieren og hjelpepleieren som jobber nærmest brukeren, brukeren selv eller pårørende, vil vi nok oppleve å få mange ulike svar.

Et annet mål med å opprette et Tildelingskontor var at tjenestene og timetallet skulle reduseres. I perioden med Tildelingskontoret har kommunen ikke oppnådd den forventende reduksjonen av timer og tjenester. Dette kan imidlertid ha sine naturlige forklaringer med det at Tromsø kommune har en ung befolkning med mange unge brukere som har store og omfattende omsorgsbehov. I et avisinnlegg 12. oktober kunne jeg lese at Frp sin kommunestyrerepresentant K. Kanestrøm hadde en mulig løsning på det å spare penger, nemlig at Tromsø kommune måtte bli mindre raus i tildelingen av tjenester. Jeg lurer på om representanten K. Kanestrøm syns 3 minutter til medisinutdeling er en raus tjeneste?

Jeg har snakket med både avdelingsledere, sykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere som jobber i Tromsø kommune. Et av ønskene er å få bort fokuset fra å tenke på «tima og minutta» til en mer helhetlig omsorgstenkning. Mange ønsker Tillitsreformen velkommen, det gjør også jeg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse