Annonse
Det som ledelsen i kommunen, politisk og administrativ, ikke ønsker å ta innover seg er at sykefraværet er høyt av den enkle grunnen at folk er sliten, folk er oppgitte og mister motivasjonen når de ikke engang har fått startet på sine innsparingstiltak før de blir pålagt nye, skriver Erik J. Jørgensen. (Foto: Marianne Billing, Fagforbundet)

Når ansatte sier at det er lav bemanning, må ledelsen ta det på alvor og gjøre noe med det.

New Public Management er markedsinspirerte styringsprinsipper som kun har medført økt byråkrati, detaljstyring, et rapporteringsvelde og mindre tillitt til og mistenkeliggjøring av de som utfører jobben.

11. og 12. desember var årets siste kommunestyremøte. Året kunne vel ikke bli avsluttet på en verre måte. Den dårlige kommuneøkonomien ga beslutningstakerne bind foran øyene og kuttene komme i vilden sky som lyn fra klar himmel. År etter år kommer samme frasene om at det må kuttes og at det er en alvorlig økonomisk situasjon, og ikke misforstå for alvorlighetsgraden er reell og kritisk i kommunen vår. Problemet er bare at ingen tar den alvorlige situasjonen på alvor.

Arbeidslivet i Norge har vært, og er i stadig omstilling. Når noen byråkrater eller politikere snakker om at vi nå skal omstille oss og effektivisere, rister arbeidsfolk på hodet og tenker med seg selv; «de aner ikke hva de snakker om. Vi har ikke gjort annet enn å omstille oss siden vi begynte i arbeidslivet.» Vi blir presentert «smarte» og «nye» løsninger med fine fargerike grafer og statistikker i en PowerPoint-presentasjon og rapporter. Sannheten er at PowerPoint-presentasjonene og rapportene er virkelighetsfjerne skrivebordsteorier som ikke er annet enn ideologisk høyreradikal markedstenkning med fint innpakningspapir, New Public Management.

New Public Management er markedsinspirerte styringsprinsipper som kun har medført økt byråkrati, detaljstyring, et rapporteringsvelde og mindre tillitt til og mistenkeliggjøring av de som utfører jobben. Vi har utviklet offentlig sektor i feil retning, der det eneste fokuset er økonomi i stedet for å stille spørsmålet hvordan vi skal kunne gi bedre og best mulig velferd til innbyggerne.

I møte etter møte, år etter år, diskuteres det på «øverste nivå» i kommunen hvordan vi skal få ned sykefraværet. Det som ledelsen i kommunen, politisk og administrativ, ikke ønsker å ta innover seg, er at sykefraværet er høyt av den enkle grunnen at folk er slitne, folk er oppgitte og mister motivasjonen når de ikke engang har fått startet på sine innsparingstiltak før de blir pålagt nye. Det er galskap det som skjer, og det kommer ikke til å bli bedre med mindre man begynner å tenke nytt og snu skuta.

Strengt tatt trenger vi ikke å tenke nytt, for verktøyene har vi. Det handler bare om å ta dem ut fra festtaler og skrytetaler og sette det inn i reell politikk, trepartssamarbeidet. Politikerne og administrasjonen må lytte mer til de ansatte, og nei - det betyr ikke sende ut et avkrysningsskjema, det handler om å dra ut, møte folk, og lytte til dem. Når ansatte sier at det er lav bemanning, så må ledelsen ta det på alvor og gjøre noe med det. Vi må ha en holdnings- og kulturendring i kommunen der tillitt går foran rapportering. Og like viktig, kaste ut den mørkeblåe regjeringen i 2021 og få inn politikere som ønsker å satse på kommunene, så fikk jeg sagt det.

Politisk ledelse, administrasjonen og tillitsvalgts apparatet må nå sette seg ned i lag og jobbe for å etablere en tillitskultur i alle nivå i kommunen, basert på Tromsø kommunes verdier respekt, åpenhet, mot, annerkjennelse og tillitt og med det skape et reelt trepartssamarbeid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse