Annonse
Tønsnes industrihavn er den første sivile havn som legges til rette for anløp av militære reaktordrevne fartøy. Derfor er vi opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Dette bildet viser den amerikanske, gassturbindrevne krysseren USS Leyte Gulf på alliert flåtebesøk i Tromsø i mai 2017. Foto: (Forsvaret / Hans Kristian Bergan)

Det er Tromsø kommunes ansvar å lage beredskapsplaner. Hva har Olsen bidratt med?

Dette er planer som burde vært på plass for lenge siden med tanke på annen aktivitet ved og utenfor kysten, det er også helt klart at det er Tromsø kommunes ansvar å ha dette planverket klart. Derfor etterlyser jeg igjen Olsens svar på hva han som ansvarlig kommunalpolitiker har bidratt med for å få dette på plass.

I et innlegg på Nordnorsk Debatt 15. juli beskylder Jens Ingvald Olsen meg for å servere bortforklaringer rundt anløp av reaktordrevne fartøyer til Tønsnes industrihavn. Olsen blander her en del fakta og uttrykk som jeg ser meg nødt til å redegjøre for.

Olsen blander uttrykkene logistikkbase og logistikkhavn. Begge disse kan villede. De reaktordrevne fartøyene som skal anløpe vil benytte seg av tjenester på lik linje med andre kommersielle og militære fartøyer som mannskapsskifte, etterforsyning av nødvendige varer som vann, mat samt andre tjenestebehov. Dette på lik linje med den amerikanske destroyeren som anløp Tønsnes tirsdag denne uken. Anløpene vil ha varighet fra noen timer til noen dager, avhengig av behov for tjenester.

Vedrørende forholdet til Tromsø havn er ikke denne, som Olsen påstår, presset til å motta reaktordrevne fartøy. Tromsø havn har forholdt seg til havneloven som lovfester en plikt for enhver eier og operatør av havner som driver havnetjenester i sin alminnelighet til å motta fartøy som ønsker å anløpe havnen i den utstrekning det er ledig kapasitet. Dette ligger til grunn for den avtalen som er inngått mellom Tromsø havn og US Navy. Denne avtalen har Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ingen part i utover å formidle kontakt. Likeledes har FOH vært kontaktledd overfor andre berørte parter i saken.

Tønsnes industrihavn er den første sivile havn som legges til rette for anløp av militære reaktordrevne fartøy. Derfor er vi opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte. Det innebærer blant annet å få på plass beredskapsplaner som er øvd, rolleforståelse for involverte myndigheter samt å informere innbyggerne i Tromsø før slike anløp finner sted. Jeg har hele tiden sagt at det ikke skal være anløp av slike fartøy før dette er på plass.

Det er betimelig at Olsen påpeker at det ikke finnes «beredskapsplaner, ikke brannberedskap, ikke tilfluktsrom ved atomforurensing/radioaktivitet, helseberedskap, ikke kapasitet på UNN for helsehjelp ved atomforurensing/radioaktivitet osv». Dette er planer som burde vært på plass for lenge siden med tanke på annen aktivitet ved og utenfor kysten, det er også helt klart at det er Tromsø kommunes ansvar å ha dette planverket klart. Derfor etterlyser jeg igjen Olsens svar på hva han som ansvarlig kommunalpolitiker har bidratt med for å få dette på plass. Her er stort rom for å engasjere seg. 

Etter 2. verdenskrig innså Norge at vi ikke kunne stå alene. Derfor var vi med å stifte forsvarsalliansen NATO i 1949. Dette er en av grunnpilarene for norsk forsvar og vi vil i tiden fremover trenge mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Som ansvarlig statsråd vil jeg fortsette å gjennomføre Regjeringens politikk. De lange linjene i forsvarspolitikken er det bred politisk enighet om, inkludert alliansetilhørigheten, basepolitikken, anløpspolitikken og atompolitikken. Dette er gode verktøy for å vise at vi er en troverdig partner i NATO, og en forutsigbar nabo for Russland. Jeg er klar over at Rødt er imot både NATO-medlemskapet og alliert aktivitet. Det er helt legitimt. Mitt poeng her er at det ikke er Tromsø kommunestyre som forvalter disse sidene av norsk politikk. De burde heller konsentrere seg om det lokale beredskapsnivået, slik at vi kan være trygge om det for eksempel tar fyr i en tråler, eller skjer noe med et cruiseskip. Det er det vi har tilbudt støtte til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse