Annonse

Tiltakene virker!

Den siste uka har antall innlagte i sykehus i forbindelse med koronaepidemien stagnert, og vi ser tendenser til en nedgang. Sammen med utviklingen i antall dødsfall kan dette brukes til å estimere utviklingen i reproduksjonstallet R og anslå effekten av tiltakene som ble iverksatt i midten av mars.

Den enkleste modellen man har for å beregne utviklingen av en pandemi er et system av to ikke-lineært koblete differensiallikninger som beskriver hvordan individer forflytter seg mellom å være mottakelige for smitte til å være smittebærende. Disse likningene løses lett på en laptop, men problemet er at de inneholder en rekke parametere som er relativt dårlig kjent. Tidsutviklingen av antall bekreftete smittete har vært brukt til å estimere noen av disse, men disse dataene gir ikke særlig pålitelig informasjon om  de reelle smittetallene. Nå har vi imidlertid fått såpass lange tidsrekker på antall dødsfall og innlagte i sykehus at vi står mye bedre skodd.

Selv om det fortsatt er for mange ukjente til å være skråsikker, har det vært mulig å bruke SIR-modellen til å danne seg et bilde av situasjonen.

Figuren til venstre viser at utviklingen av dødsfall og  innlagte i sykehus fram til 27. mars er i overensstemmelse med forventet utvikling i SIR-modellen under antakelsen om et reproduksjonstall R=1.75. Etter denne datoen viser imidlertid modellen en sterk økning i antall innlagte, mens realiteten har vært en utflating. De beregnete kurvene i denne figuren kan forstås som den forventete utviklingen uten de tiltakene som ble iverksatt 13. mars, og innebærer bortimot 3000 innlagte på det meste og over 5000 dødsfall totalt (husk at mange dødsfall skjer utenfor sykehus).

Figuren til høyre viser observert og forventet utvikling hvis man antar at reproduksjonstallet avtar til 0.6 i løpet av siste halvdel av mars. Den beskriver korrekt det reelle tallet innleggelser fram til nå, og medfører mindre enn 500 døde når denne epidemibølgen er over i midten av mai. Den indikerer altså at tiltakene har medført om lag ti ganger færre innleggelser og dødsfall og at strategien med å slå ned viruset ikke fører til noen mer langvarig epidemibølge enn den vi ville ha fått med mindre radikale tiltak.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det vil være smitte til stede i befolkningen i lang tid framover, og det vil være import av smitte enda lengre.  I dette scenariet er nemlig mindre enn ti prosent  av befolkningen blitt immune. Vi må derfor måtte belage oss på å beholde tiltak som holder reproduksjonstallet lavere enn 1 inntil det foreligger en allment tilgjengelig vaksine.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse