Annonse

Tindtunnellen må realiseres

Nordkalottfolket ønsker en samferdselspolitikk som ivaretar både distrikt og bynære områder, og man må nå «lande» diskusjonene rundt innferdselsårene til Tromsø.

Vi mener utredningen om Tindtunellen må gjenopptas. Tindtunnellen er viktig for fremtidig utvikling av Tromsø by sin innfartsåre og en mer miljøvennlig fremtid.

Miljøriktig alternativ
Tunellen vil korte ned strekningen mellom Ramfjord og Tromsø med flere kilometer. Dette vil gi mindre utslipp fra trafikken, og beboerne langs dagens E8 fra Ramfjord til Tromsø vil få mindre veistøv og støy. Samtidig gir det en tryggere transportvei for alle, på en vei med mye tungtransport.

Området sør for Tromsø brua mot Hungern kan man om ønskelig frigi til bolig/leiligheter. Innfartsåren i dag går i dag i fjellsiden over bebebyggelsen, og med Tindtunnellen, vil naturen i hele fjellområdet bli tilgjengelig på en helt annen måte, uten forstyrrelse fra støy og forureninging.  

Viktig for fremtidens Tromsø
Vi må nå ta grep for det Tromsø vi ønsker for fremsiden, med langsiktig planlegging og tanker om en miljøvennlig by. Vi må få tog til Tromsø, og med tog til Tromsø så kan hovedstasjonen legges til Ramfjordmoen. Der vil det enkelt kunne etableres bussforbindelse direkte til Tromsø via Tindtunellen.

Nordkalottfolket har mange tanker om fremtidens samferdselsløsninger for nordområdet. Vi må starte en plass slik at det er tilrettelagt for fremtiden og våre etterkommere. Det er viktig å tenke fremover å ikke bare hva som er best i dag og de nærmeste årene. Transport og samferdsel vil være et miljøtema i all fremtid, vi vil
ta ansvar og fremme en politikk som sikrer transport og samferdsel og miljøet for vår etterkommere.

Tindtunellen er en selvfølge i prosessen for å løse fremtidens transport ut og inn av Tromsø på en mer miljøvennlig måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse