Annonse
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sjekker skrei i Lofoten sammen med politisk rådgiver Britt Dalsbotten. Nå må ministeren komme med tiltak som virker mot ressurskriminaliteten innen fisketurismen. Foto: Knut Johansen, Lofotposten

Miljøkriminaliteten må stoppes

Nå må fiskerimyndighetene komme med tiltak som virker, og gjøre en skikkelig jobb for å få bukt med ressurskriminaliteten.

For små lokalsamfunn som har bygd opp et næringsliv med seriøs fisketurisme, er utviklingen tragisk.

Stadig flere tar til orde for et strengere regelverk når det gjelder fisketurismen. Nå vil Vest-Finnmark regionråd har slutt på det de kaller kriminelle forhold i næringa. Sammen med NHO Reiseliv, næringsaktører og medlemskommunene, krever regionrådet at myndighetene må rydde opp i et uklart og mangelfullt lovverk.

For mange gråsoner i dagens lovverk åpner opp for ressurskriminell aktivitet, skriver regionrådet i en pressemelding.

Det er blitt mange fiskecamper langs kysten de siste årene. Ikke alle driver seriøst og innenfor loven. I Vest-Finnmark opplever man at utenlandske aktører kjøper opp hus for å drive med fisketurisme. Særlig attraktivt er dette i områder hvor det drives havfiske, og de helt store troféfiskene kan tas, slik som i Vest-Finnmark.

Men alle disse nyetablerte aktørene i næringa driver ikke etter boka. De låner husene ut til «venner», som bruker byggene som base for å dra opp store mengder fisk, og føre den ut av landet. «Vennene» betaler leie, uten at dette registreres som næringsvirksomhet. Det er dermed umulig å få en oversikt over hvor mange aktører det faktisk er i denne næringa, og selvsagt også hvor stort det reelle uttaket av marine ressurser er.

Dette ødelegger for seriøse næringsutøvere, som driver registrert, betaler skatter og avgifter og ofte har gjort store investeringer i lokalsamfunnene. Det at noen kan drive åpenlys ressurskriminalitet svekker folks tillit til rettssamfunnet, og bidrar til ytterligere dårlig omdømme for fisketurisme næringa.

Det går også på sikkerheten løs når aktører driver uforsvarlig. Men myndighetene har ingen hjemler for å ta seg inn i private boliger om man mistenker at det drives uærlig næringsvirksomhet der.

Daglig leder i regionrådet, Bente Olsen Husby, sier til NRK at de har hatt opplevelser der de har måttet benytte kommunens feieetat for å få tilgang til hus for å kontrollere hva som foregår. Hun mener situasjonen nå er ute av kontroll.

Myndighetene har doblet bøtesatsene for de som blir tatt i tollen med for mye fisk i bagasjen ut av landet. Men fisketurisme næringa sliter med omdømmet på mange andre områder også. Det dras opp mye fisk, men svinnet blir enormt når det bare er ryggfilétene som tas vare på. Historier om uttak av svære kveiter, det som fiskerne kaller stamfisk, og som de ikke fisker på, verserer langs kysten. Det er ikke lov å føre kveiter på over 2 meter (ca. 100 kilo) til land, verken levende eller døde, men trofébildene lokker. Dette er dårlig matfisk, så når bildet er tatt, blir kveita kastet.

For små lokalsamfunn som har bygd opp et næringsliv med seriøs fisketurisme, er utviklingen tragisk. Nå må fiskerimyndighetene komme med tiltak som virker, og gjøre en skikkelig jobb for å få bukt med ressurskriminaliteten.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse