Annonse
KOMMUNESTYRET: Mange hevder at Tromsø kommunestyre er preget av en stridskultur som hemmer byens utvikling, framfor å inspirere til tverrpolitiske løsninger på de mange oppgavene kommunen står overfor. Foto: Inger Præsteng Thuen

Nødvendig klimaskifte i kommunestyret

Signalene vi får nå kan tyde på et klima og kulturskifte i tromsøpolitikken. Det tjener vi alle på.

Debatt, diskusjon og uenighet er selve drivfjæren i et demokrati. Men når uenigheten blir et mål i seg selv, fører det galt av sted.

Det vakte en smule oppsikt da Erlend Svardal Bøe (H), under Nordlys sitt debattmøte om bompenger for et par uker siden, sa at for ham er det viktigste nå at nye E8 inn til byen blir bygget, ikke hvor den blir bygget. Da hadde også det offentlig eide Nye Veier AS, gått inn for vestre trasé. – Jeg har en pragmatisk holdning til dette, sa Svardal Bøe.

Det er nye toner fra en kommunestyrerepresentant, men noe vi så absolutt hilser velkommen. Vi trenger flere pragmatikere i styre og stell i byen. Tromsø trenger politikere som ønsker å få noe gjort for kommunen, og som derfor er villige til å sette evinnelige kjepphester på stallen.

Flere kommunestyrerepresentanter har ytret seg om den politiske kulturen og ukulturen i Tromsø. Stein Gunnar Bondevik (Ap) karakteriserte situasjonen slik da han forlot politikken i forrige periode: «Det meste handler om å få inn stikkere på hverandre, en slags krigerkultur. Alle mot alle. Det som burde vært et politisk verksted, en workshop mellom politikere som har byens beste som sitt felles mål, likner langt mer på en slagmark».

Ingrid Marie Kielland (SV) beskrev det på denne måten for et par år tilbake: «Det handler til en viss grad om et spill for galleriet, der politikere kappes om å få æren for ting og å fremstå som seierherrer.»

Denne stridskulturen hemmer utvilsomt byutviklingen. Den inviterer ikke akkurat til å bygge langsiktige, tverrpolitiske plattformer, som kommunen kunne trengt, både for å løse eksisterende problemer, og for å møte framtidige utfordringer. Uendelige omkamper og stivnakket prestisje gir i det lange løp bare ett resultat: politikerforakt.

Det er interessant å merke seg at noen av de nye representantene som vil få sete i kommunestyret etter neste års valg, signaliserer større vilje til samarbeid. Jens Johan Hjort er en av dem. Han får full tilslutning fra TUIL-leder Inge Takøy som er lansert som nummer 9 på Ap sin liste. Til Nordlys sier Takøy: «Vi er i en by som har store vokseproblemer, store økonomiske utfordringer, og det er ikke enkelt å finne gode løsninger hvis vi skal holde oss til politiske ytterpunkter».

Debatt, diskusjon og uenighet er selve drivfjæren i et demokrati. Men når uenigheten blir et mål i seg selv, fører det galt av sted. Politikerne må ha som sin fremste oppgave å søke å finne løsninger til fellesskapets beste. Signalene vi får nå kan tyde på et klima og kulturskifte i tromsøpolitikken. Det tjener vi alle på.

Inge Takøy mener at det vil være et kjempestort nederlag hvis det går fem år fra nå og de samme historiene om den politiske delen av Tromsø kommune går igjen. Det har han helt rett i.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse