Annonse
Hemmeligstempling av dokumenter som ikke er sensitive, forsterker skepsisen og mistenksomheten mot anbudsprosessen i luftambulansesaken. Foto: Luftambulansetjenesten

Nå må alle kort på bordet

Om ikke dette anbudet skrotes, så må det i alle fall granskes.

Hvis det er noe tilfelle av offentlige innkjøp som fortjener å bli gransket, så er det anbudsprosessen rundt ambulanseflyene.

«I arbeidet med ambulanseflyanskaffelsen fikk Luftambulansetjenesten HF muntlige signaler fra eksterne jurister om at det var juridisk risiko knyttet til å kreve virksomhetsoverdragelse/ overføring av personell på like eller bedre betingelser.»

Det skriver direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten i dokumentene som helseministeren tvang ham til å offentliggjøre onsdag, etter sterkt press fra opposisjonen på Stortinget. I høringen på Stortinget i mai, sa han at det var EØS-regler som hindret virksomhetsoverdragelse.

«Muntlige signaler om risiko» altså. Hva slags saksbehandling er det? I en anbudsrunde som handlet om å sikre den livsviktige ambulansetjenesten erfarne og kompetente medarbeidere hvis en ny operatør skulle overta?

Om ikke dette anbudet skrotes, så må det i alle fall granskes. For hvis det er noe tilfelle av offentlige innkjøp som fortjener å bli utforsket, så er det anbudsprosessen rundt ambulanseflyene. Den bør granskes med lupe, fra A til Å. Hittil er det bare SV som har krevd granskning. Men dette bør hele opposisjonen slutte seg til.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter i kontrollkomitéen på Stortinget. Han mener det beste er om Riksrevisjonen foretar granskningen. Det kan ikke Riksrevisjonen ta initiativ til selv, men den kan instrueres av Stortinget, sier Fylkesnes.

Tiden er overmoden for å endevende en prosess som har skapt betydelig turbulens både i luftambulansetjenesten selv, og i politikken. Det begynner å nærme seg et folkekrav her nordpå.

Luftambulansetjenesten (LAT) holdt dette dokumentet, som altså innleder med «muntlige signaler» og etterfølges av en juridisk utredning fra 2015 om ambulansehelikopteranskaffelse, unntatt fra offentligheten helt til onsdag formiddag. Verken stortingspolitikere eller media fikk tilgang, til dette eller andre dokument som LAT hadde unntatt offentlighet.

Hvis man ser bort fra disse «muntlige signalene», er det umulig å finne ett eneste annet moment som skulle tilsi at dette dokumentet burde holdes skjult for folket. Men at forarbeidene til anbudsprosessen har sklidd ut av rullebanen, er det liten tvil om. For i ettertid så LAT seg nødt til å bestille en ny juridisk utredning om nettopp virksomhetsoverdragelse. Den er datert 14. mai 2018 – nesten et helt år etter at Babcock hadde vunnet anbudet.

Ved å hemmeligholde viktige anbudsdokumenter, oppnådde LAT at anbudsprosessen igjen ble mistenkeliggjort, etter saken som felte styreleder i Helse Nord, Marianne Telle.

 For hvis man ønsker å holde noe skjult, er det jo grunner til det. Nå ligger det et mistenkelighetens slør over hele saken, og det kan både LAT og Helse Nord takke seg selv for.

Helse og omsorgskomiteen på Stortinget bør nå bli adskillig hardere i klypene, enn de innstillingene de har laget i saken til nå. Det er en nasjonal skandale når ambulanseflyene tidvis er ute av drift. Det står om liv og helse, spesielt i Nord-Norge hvor avstandene er store. Av og til lurer man på om stortingspolitikerne også har et distanse problem? Hva om samtlige ambulanser i Oslo hadde vært parkert ei helg? Det hadde garantert ikke blitt etterfulgt av skrøpelige innstillinger til Stortinget.

Det er nok nå. Alle kort i denne saken må nå på bordet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse