FORURENSET: Vi har strenge regler for matproduksjon her i landet. Men regelverket tar altså ikke høyde for at noen skulle finne på å spyle E-coli bakterier rett ut i produksjonsområdet. Det er da også nærmest utrolig at det går an, skriver Nordlys på lederplass. Foto: Ola Solvang

Å sjite i eget reir

Stort verre går det neppe an å opptre overfor en næringsvirksomhet som er av stor betydning for kommunen.

Sjelden har vel ordtaket «å sjite i eget reir» vært så treffende. For Skjervøy kommune gjør nettopp det. Nordlys har avslørt at urenset kloakk har gått rett ut i havnebassenget, bare noen hundre meter fra merdene der slaktemoden laks svømmer. Stort verre går det neppe an å opptre overfor en næringsvirksomhet som er av stor betydning for kommunen.

Utslippene kommer fra kommunens kloakknett. De ansvarlige for kloakksystemet har vært klar over situasjonen, som inntreffer når vannmengdene blir for store for ledningsnettet. Likevel ble ikke de to fiskeindustribedriftene i havna varslet. Det gjør utslipps-skandalen enda verre.

Det er matproduksjon som foregår på havna i Skjervøy. Det er svært strenge krav til hygiene når det gjelder matproduksjon. Da kan man ikke, bokstavelig talt, sjite i matfatet. Det er mange arbeidsplasser knyttet til disse industribedriftene, derfor blir kommunens unnfallenhet, både hva dårlig kapasitet på ledningsnettet angår, og manglende varsling når ulykken er ute, så kritikkverdig.

Mattrygghet – at vi skal være trygge på at maten vi spiser ikke gjør oss syke  – er viktig for folkehelsa. Derfor er det lagt ned mye arbeide i regler og forskrifter, samt internasjonale avtaler, som skal nettopp skal sikre at næringsmidler ikke gir oss helseskader. Vi har et omfattende regelverk som setter krav til håndtering, bearbeiding, lagring og salg av mat, og det er strengt.

Regelverket dekker hele matkjeden, fra «jord/fjord til bord», som det heter, og alle ledd i verdikjeden må ta ansvar. Gode systemer og rutiner for å redusere risiko er påkrevd, og Mattilsynet kontrollerer jevnlig produsentene.

Men regelverket tar altså ikke høyde for at noen skulle finne på å spyle E-coli bakterier rett ut i produksjonsområdet. Det er da også nærmest utrolig at det går an. Det er ingen som passer på at kommunen følger forskriftene for behandling av avløpsvann. For det er kommunen selv som er forurensningsmyndighet.

Norge følger EUs regler når det gjelder mattrygghet. Det har betydning for handel med fisk og annen mat. Det gjør at vi kan eksportere fisk til EU, uten ytterligere kontrolltiltak fra unionens side. Og EU er et stort marked for merkevaren norsk laks.

En merkevares renommé kan være skjøre greier. Derfor er det betryggende at produsentene har strenge kontrollrutiner for hygiene. Det skal også Skjervøy kommune være glad for. Ordfører Ørjan Albrigtsen sier de har nulltoleranse for forurensning i havnebassenget. Da må man først og fremst sørge for at det ikke er kommunen selv som overskrider toleransegrensen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse