Forslaget til nye skolekretser fører til at mange av disse ungene kan få lang og svært farlig skolevei. Det har vakt sterke reaksjoner hos foreldrene. Nå er også Troms fylkestrafikk skeptiske til forslaget, som man mener vil resultere i at de minste elevene har krav på skoleskyss. Foto: Inger Præsteng Thuen

Nei til trafikkfarlig skolevei

Man sender ikke seksåringer ut på sterkt trafikkerte veier hvor der ikke engang finnes fortau. Det er vanskelig å tenke seg at våre lokalpolitikere vil gå inn for det.

Man sender ikke seksåringer ut på sterkt trafikkerte veier hvor der ikke engang finnes fortau.

Forslaget om endringer av en del skolekretser  i Tromsø har vakt sterke reaksjoner. Det skapte stort engasjement blant mange foreldre da det ble kjent at elever fra Gyllenborg, etter forslaget, må ta buss til Grønnåsen når de skal begynne på ungdomsskolen. Årsaken er at den nye ungdomsskolen på Sommerlyst er bygd alt for liten.

Men som Nordlys har skrevet om  i det siste gjelder engasjementet i aller høyeste grad også de aller minste elevene, seksåringer som skal begynne på skolen neste høst. For de nye grensene som administrasjonen i kommunen har streket opp, får store konsekvenser for mange. Elever som har  Prestvannet som nærmeste skole, kan bli tvunget til Fagereng eller Workinnmarka. For en god del betyr det at søsken splittes, slik at førsteklassingen ikke får trygt følge med eldre søsken på vei til skolen.

Skoleveien er også et problem. For mange blir den mye lengre med de nye kretsene, og flere steder direkte trafikkfarlige. Holtveien er et eksempel, her finnes det ikke fortau. Holtbakken er lang og bratt, her er lite bebyggelse, og fartsgrensene overholdes ikke alltid av bilistene. Å sende en 6-åring ut i trafikken her, spesielt vinterstid, er det ingen foreldre som vil. Da blir løsningen å kjøre barna på skolen, noe som slett ikke er ønskelig, sett fra kommunens miljøsatsinger. Det kan også være snakk om at denne veien er så farlig, at elevene har krav på skoleskyss.

Nå får foreldrene støtte fra litt uventet hold. For omleggingen av skolekretsene vekker reaksjoner også i Troms fylkestrafikk. I høringsuttalelsen til kommunen viser daglig leder, Kurt Bones, til at forslaget om å flytte skolekretsen for Fagereng skole helt ned til Alfheim, utløser krav om skoleskyss for de minste. Årsaken er at skoleveien blir mer enn to kilometer lang og at den kan få status som vanskelig eller farlig.

Men omleggingen av disse kretsene slik administrasjonen foreslår, kan få andre følger også. For en eventuell økning av skoleskyssen må finansieres innenfor eksisterende budsjettrammer, og vil derfor kunne påvirke det øvrige busstilbudet i Tromsø, heter det i uttalelsen. I ytterste konsekvens kan det medføre at det må justeres på andre bussavganger i byen.

Det er med andre ord flere hensyn som må veies opp mot hverandre, før denne saken havner på politikernes bord i oktober. Høringsrunden har resultert i over 50 innspill, som nå er til vurdering i administrasjonen. Det hører med til historien at Prestvannet skole ikke er full, selv om man nærmer seg kapasitetsgrensen.

Viktigst av alt er imidlertid at små og sårbare barn får en skolevei som er trygg og overkommelig. Man sender ikke seksåringer ut på sterkt trafikkerte veier hvor der ikke engang finnes fortau. Det er vanskelig å tenke seg at våre lokalpolitikere vil gå inn for det. Vi både håper og tror på smidige løsninger i denne saken, som alle parter kan være fornøyd med.

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse