Annonse
ØKTE LØNNSGAPET: I juni, etter 14 lange år, var Nordreisa endelig ute av Robek-lista. At frigjøringen skulle resultere i lønnskalas for topplederne på rådhuset, hadde reisaværingene neppe regnet med. Men deler av den nyvunne friheten er altså brukt til å øke lønnsgapet mellom toppledere og øvrige ansatte. Foto: Ola Solvang

Lønnsfest uten magemål

Å konkludere med at disse lønnsøkningene var ukloke, er mildt formulert. De står i skarp kontrast til kommunens økonomiske situasjon og til den alminnelige oppfatningen av magemål.

Stort mer virkelighetsfjern og politisk tonedøv går det knapt an å bli.

Nordreisa kommune vil kutte 16 millioner på neste års budsjett. Kuttet tilsvarer mellom 20 og 30 årsverk. Det meste av kuttene kan tas innen helse og omsorg, ifølge rådmannen. Ikke fordi det er blitt mindre å gjøre i denne sektoren, snarere er det vel tvert imot, men fordi kommunen må spare penger.

Samtidig kan reisaværingene konstatere at i denne vanskelige økonomiske situasjonen, bevilger kommuneadministrasjonen seg lønnsøkninger på opptil 22 prosent! Slik tar kommuneledelsen et langt steg opp og vekk fra de folkene de både er satt til å lede, og til å jobbe for. Stort mer virkelighetsfjern og politisk tonedøv går det knapt an å bli.

Bakgrunnen for lønnsfesten på rådhuset, er ifølge rådmannen, at det er så vanskelig å rekruttere fagfolk til kommunale lederstillinger. For Nordreisa, i likhet med andre små kommuner, sliter med å tiltrekke seg fagfolk. Og lønn er som kjent et godt virkemiddel.

Problemet ved dette argumentet er at de fleste i kommuneadministrasjonen som nyter godt av disse solide lønnstilleggene, allerede var ferdig rekruttert og satt i stillingene sine. Mens lønnsspiralen som nå er i full sving etter en nyansettelse, kommer til å ha negative følger for kommunens økonomi i årevis.

Som ved et skjebnens ironi er det tilsettingen av ny helse og omsorgsleder som er bakgrunnen for lønnsfesten. Men det er også innen helse og omsorg det planlegges mest kutt! De som må bære følgene av dette, er de som trenger pleie og omsorg, og de ansatte «på golvet», som skal gi dem det. Med færre ressurser, blir den jobben enda mer krevende.

I juni, etter 14 lange år, var Nordreisa endelig ute av Robek-lista. At frigjøringen skulle resultere i lønnskalas for topplederne på rådhuset, hadde reisaværingene neppe regnet med. Men deler av den nyvunne friheten er altså brukt til å øke lønnsgapet mellom ledere og øvrige ansatte.

Lønnsøkningene, som får økonomiske konsekvenser for kommunen i mange år framover, og som også kan lede til krav fra andre tilsatte i kommunen, var ikke politisk klarert. Men ordfører Øyvind Evanger deltok i ansettelsen av helse og omsorgslederen, fordi rådmannen hadde erklært seg inhabil som følge av vennskap med søker. Ordføreren visste derfor om lønnsnivået, som noen dager seinere var gjengs for hele ledergruppa på rådhuset.  

Lønnsfesten har utløst sterke reaksjoner, og kan få politiske konsekvenser. I formannskapet forleden uttrykte ingen av representantene støtte til rådmannens håndtering av lønnsoppgjøret. Saken skal opp i kommunestyret 20. desember.

Å konkludere med at disse lønnsøkningene var ukloke, er mildt formulert. Det er noe blindt elitistisk over beslutningene, og de står i skarp kontrast til kommunens økonomiske situasjon og til den alminnelige oppfatningen av magemål.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse