Annonse
VARSLERE: Etter forgjeves intern varsling om krise i psykiatrien, tar flere ledere et offentlig oppgjør med UNNs prioriteringer: Børge Mathiassen, Else-Marie Molund og Thomas Lie er blant dem. Foto: Sissel Wessel-Hansen

Kritisk for psykisk helsevern ved UNN

Å føle trygghet er en livskvalitet som kjennetegner velferdssamfunnet. Da kan vi ikke akseptere at mennesker som opplever at livet rakner for dem, ikke får akutt og tilstrekkelig hjelp i et profesjonelt behandlingsapparat.

I aldersgruppen 15 – 49 år tar selvmord flere liv enn kreft, i følge Rådet for psykisk helse.

I morgen er det Verdensdagen for psykisk helse. Det er en årlig markering og en opplysningskampanje for økt bevissthet og større åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser.

I den anledning er det på kjøpesenteret Nerstranda i Tromsø hengt opp en stor plakat, hvor besøkende kan klistre en post it-lapp om hva som betyr mest for dem for å ha det godt i hverdagen. På en av lappene står det: Trygghet.

Å være trygg betyr også at man kan stole på å få kvalifisert hjelp om man trenger det. Dessverre er ikke det situasjonen for alle som rammes av en psykisk lidelse. Hjelpeapparatet har ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er den samme, bedrøvelige tilstanden av underbemanning og mangel på fagfolk som det alltid har vært, til tross for politiske vedtak om å styrke psykiatrien.

I sommer gikk alarmen i kommunehelsetjenesten. Ansatte i Enhet for rus og psykisk helse var bekymret. I løpet av tre måneder hadde flere brukere tatt sitt eget liv. Fagfolkene var bekymret for at budsjettkutt var årsaken til dette og til flere selvmordsforsøk.

I bekymringsmeldingen ble det pekt på endringer og reduksjon i tjenestetilbudet, mindre bistand til brukerne og mindre hjelp og mulighet til aktivitet og deltakelse, som mulige årsakssammenhenger.

Nå er det krise i psykiatrien også på UNN. Etter forgjeves varsling internt, tar flere ledere et offentlig oppgjør med sykehusets prioriteringer. De opplever ikke at helseminister Bent Høies «gylne regel», som sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling, blir fulgt opp av UNN.

 De som jobber innen psykiatrien må se på at somatikken vinner ressurskampen uansett, samtidig som sykehuset prioriterer Pingvinhotell, PET-senter og andre nybygg. Det har ført til at flere ledere har sagt opp sine stillinger. Dette kommer som en ekstra byrde på toppen av det faktum at det fra før av er stor mangel på kvalifisert personell innen psykisk helsevern på UNN.

Mandagens styremøte på sykehuset avklarte ikke stort annet enn å bekrefte krisen. Men disse forholdene bør ikke UNN få lov å leve med.

Det er et alvorlig tankekors at Norge, som en rik nasjon, ikke klarer å stille med et tilstrekkelig hjelpeapparat når det gjelder psykisk helsevern. Her hjemme øker selvmordstallene, mens de går ned i våre naboland Danmark og Sverige. Hvert år registreres det om lag 600 selvmord i Norge. Det er nesten seks ganger så mange som dør for egen hånd, som det er omkomne i trafikken. I aldersgruppen 15 – 49 år tar selvmord flere liv enn kreft, i følge Rådet for psykisk helse.

Å leve med psykisk sykdom er en stor belastning både for den det gjelder og for pårørende. Det er samfunnsøkonomiske omkostninger ved slike lidelser også. Statistikkene til NAV viser at dette er den hyppigste årsaken til at mennesker blir uføretrygdet.

Å føle trygghet er en livskvalitet som kjennetegner velferdssamfunnet. Da kan vi ikke akseptere at mennesker som opplever at livet rakner for dem, ikke får akutt og tilstrekkelig hjelp i et profesjonelt behandlingsapparat.

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse