Annonse
RUSREFORMEN: Det positive ved utvalgets rapport, er vektleggingen av bedre behandlingstilbud og helsehjelp til tungt rusavhengige og rus-syke. Men ruspolitikk er også forebygging. Og her sporer utredningen kraftig av. Illustrasjonsfoto: Yngve Olsen

Ap bør si nei til forslaget

Vi mener det vil være klokt av Ap å si nei til utredningens forslag om avkriminalisering. Å si nei til det som i praksis betyr fri hasj, vil være i tråd med arbeiderbevegelsens sosialpolitiske engasjement mot rusmisbruk, og partiets tradisjoner som ansvarlig styringsparti.

Ergo er mulighetene til å sanksjonere og gripe inn når et ungt menneske er i ferd med å ødelegge livet sitt, erstattet med ingen ting.

Rusreformutvalget la før jul fram sin utredning til ny ruspolitikk. Utvalget har skapt debatt på grunn av sitt forslag om radikale endringer i det forebyggende arbeidet. Endringene her er så ytterliggående, og har så mange negative konsekvenser, at dette bør ikke flertallet på Stortinget slutte seg til.

Det positive ved utvalgets rapport, er vektleggingen av et bedre behandlingstilbud og helsehjelp til tungt rusavhengige og rus-syke. Det er en kjensgjerning at helsehjelpen de får nå, er mangelfull. Å styrke helsetilbud og hjelp til denne gruppen, er det få som er imot.

Men ruspolitikk er også forebygging. Og her sporer utredningen kraftig av.

Utvalget mener at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Likevel legges det opp til en politikk som kan senke terskelen for bruk av ulovlige stoffer. På den ene siden skal narkotika være ulovlig, på den andre siden skal det ikke medføre straff om man blir tatt med det ulovlige stoffet, dersom man kan hevde at det er til eget bruk. Her er vi redd det åpner seg mange muligheter for kriminelle som tjener grovt på å lange dop.

I stedet for straff, skal unge som blir pågrepet med stoff, pålegges å møte hos en kommunal rusmiddelkonsulent for samtale og veiledning. Det er imidlertid helt frivillig å møte, om man lar være å komme, får det ingen følger. Ergo er mulighetene til å sanksjonere og gripe inn når et ungt menneske er i ferd med å ødelegge livet sitt, erstattet med ingen ting.

I tillegg til at kommunene sant å si har oppgaver nok i helse og sosialsektoren, er dagens realiteter ikke slik at om politiet kommer inn i bildet, så ender det med straff. Vi har allerede alternative reaksjonsmåter overfor unge med vekt på tiltak som kan hjelpe den enkelte. Men å gå helt bort fra mulighetene til å sanksjonere, blir feil.

Å avkriminalisere besittelse av narkotika, er i praksis en form for legalisering av stoff. Det vil nok glede en del, fra kyniske narkoselgere til forkjempere for fri hasj, men for langt flere vil det dessverre være en ulykke.

I mangel av andre gode politiske saker å slåss for, har Venstre inntatt posisjonen som forkjemper for det ytterliggående forslaget om avkriminalisering, som vil være et farlig sosialt eksperiment vi ikke vet rekkevidden av. Et av hovedargumentene til Venstre er de mange overdosedødsfallene her i landet. Men disse reduseres ikke om vi bare avkriminaliserer besittelse av narkotika.

Det interessante er hva Arbeiderpartiet bestemmer seg for. Vi mener det vil være klokt av Ap å si nei til utredningens forslag om avkriminalisering. Arbeiderbevegelsen har lange tradisjoner i sitt politiske og sosiale engasjement mot rusmisbruk. Å si nei til den delen av utredningen som i praksis betyr fri hasj, vil være i tråd med partiets tradisjon som ansvarlig styringsparti.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse