Annonse
Alt er ikke i skjønneste orden i boet til Andreassen og Ingebrigtsen. Og det er ikke medias og kritiske politikeres skyld. Å skylde på media er å snu problemstillingen på hodet. Det er en form for virkelighetsforståelse som et styre i en organisasjon med 6000 ansatte ikke kan holde seg med. Foto: Inger Præsteng Thuen

Med "elefanter" i traume-banken

UNN fikk hard kritikk fra fylkesmann og fylkeslege i det ekstraordinære styremøtet fredag. For sykehuset er uvanlig treg med å svare på klager fra pasienter og pårørende. – Det er ikke for vår skyld at svarfristen er satt, det er for at pasienter og pårørende skal få svar på hva som skjedde, forstå hva som skjedde og eventuelt få en beklagelse innen rimelig tid, sa fylkeslege Svein Steinert.

Pasienter dør ikke av feilbehandling fordi pressen skriver om det.

- Jeg føler nå at vi har en liten elefant i rommet, sa styreleder Jorhill Andreassen, og ba om en ti minutters pause. Da hadde styremøtet i UNN vart i en drøy time.

«Elefanten» viste seg å være et brev som sirkulerer blant en del ansatte på sykehuset og på nettet. Brevet ble beskrevet som et trusselbrev mot direktør Tor Ingebrigtsen og ledelsen ved UNN, og trusselen var å gå til media med avvikssaker og alvorlige hendelser ved sykehuset.

Hvorfor dette brevet ble dratt opp i styremøtet rett etter at fylkeslege Svein Steinert hadde kommet med kraftig kritikk av UNN, kan man jo spekulere i. Det fungerte imidlertid ikke som avledningsmanøver, men det førte  til at siste del av styremøtet ble lukket, slik at intetanende styremedlemmer kunne få nærmere kjennskap til «elefanten».

Det ekstraordinære styremøtet startet med at styreleder Andreassen gikk gjennom årsaken til møtet: den negative omtalen sykehuset har fått i media den siste tiden. Hun la vekt på alt det gode arbeidet som er foretatt ved UNN. Derfor var det så frustrerende for henne at saker som er til dels 8-10 år gamle, som hun sa, «blir repetert som om de er gudsens sanning i dag også».

Så fulgte direktør Tor Ingebrigtsen opp. Han var alvorlig bekymret for at kritikken mot UNN skal ha negativ innvirkning på pasientene. Deretter tok han pulsen på egen organisasjon og friskmeldte den, med et lite forbehold om at den kan bli enda friskere. Med tall og tabeller skulle kritikerne, media og en del politikere, settes på plass. UNN er ikke på nedrykksplass sammenlignet med andre sykehus her i landet, det er på tabelltoppen, sa Ingebrigtsen.

Det kunne blitt en veldig kort styremøte. Det var bare det at fylkesmann Bård Pedersen og fylkeslege Svein Steinert var invitert til å delta, og de er også kritiske til UNN.  Sykehusets behandling av klagesaker skiller seg klart negativt ut i nasjonal målestokk.

For UNN er uvanlig treg med å svare på klager fra pasienter og pårørende. Fylkeslegen mottar klagene og ber sykehuset om svar. UNN utmerker seg  ved å ikke overholder svarfristen. – Det er ikke for vår skyld at svarfristen er satt, det er for at pasienter og pårørende skal få svar på hva som skjedde, forstå hva som skjedde og eventuelt få en beklagelse innen rimelig tid, sa Steinert.

Styreleder Jorhill Andreassen spurte om han kunne gi eksempler på alvorlige hendelser ved sykehuset, og fikk skandalen rett i fleisen:

Det har vært fire alvorlige medikament-svinn saker ved UNN. Bare to ble meldt til Helsetilsynet. Å stjele medikamenter er både straffbart og farlig, dersom det går personer med rusproblemer på jobb på sykehuset, framholdt Steinert. Slike saker skal meldes til myndighetene, herunder også politiet.

Alt er ikke i skjønneste orden i boet til Andreassen og Ingebrigtsen. Og det er ikke medias og kritiske politikeres skyld. Pasienter dør ikke av feilbehandling fordi pressen skriver om det. Men de kan ta skade, og de kan dø, dersom viljen til selvransakelse og evne til å innrømme og lære av egne feil blant helsepersonalet ikke er til stede. Å skylde på media er å snu problemstillingen på hodet. Det er en form for virkelighetsforståelse som et styre i en organisasjon med 6000 ansatte ikke kan holde seg med.

Jeg er ikke i tvil om at UNN stort sett gjør en fremragende jobb. Men det er som kjent menneskelig å feile, og noen få ganger går det dessverre galt. Da må hele hendelsesforløpet på bordet, for da handler det om kvalitetssikring mot lignende episoder i framtida. Og når UNN ikke bryr seg om å svare på klager heller, kan jo forklaringen ligge i «systemet». Noen vil kanskje komme på ordet arroganse også?

Direktør Ingebrigtsen sa på tampen av møtet at det gjorde inntrykk å høre fylkeslegen snakke om svarfrister og at de er til for pasientenes skyld! Styreleder Andreassen føyde til at man kanskje hadde underkommunisert pasientdimensjonen!

Man skal høre mye før ørene detter av. Skal ikke alt, og da mener jeg absolutt alt, i helsevesenet dreie seg om pasientene? Det er vel for pasientenes skyld at vi har et helsevesen, ikke for de ansattes?

Hva skal til for å bedre forholdene, og dermed også omdømmet til UNN?

Jeg tror ikke det nytter om Jorhill Andreassen lufter en «elefant» bak lukkede dører i styrerommet. «Elefanten» er symptomatisk. Mistanken er at det ligger mange av dem i traume-banken til UNN.

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse