Annonse
Krever levereanse: Det er din tur til å levere, kommunalminister Jan Tore Sanner, når oppgavene og funksjonene til den nye regionen skal utformes.

Din tur til å levere, Sanner

Skal regionhovedstaden være Tromsø eller Vadsø? Skal navnet være Troms og Finnmark eller bare Finnmark? De er uenige om det aller meste, men 30. oktober barker politikere fra begge fylker sammen.”Slaget i Kirkenes” blir et historisk møte. Hvordan i vil det gå?

For å ta regionnavnet først: hva i all verden er i veien med Troms og Finnmark?

De er uenige om sammenslåing, om hvor regionhovedstaden skal være, om politisk styringsmodell, og de er uenige om navnet på den nye regionen i nord. Kort sagt alt som er viktig. 30. oktober barker de sammen i Kirkenes. Hvordan skal dette gå?

Over 70 politikere fra Troms og Finnmark, de sistnevnte hardnakket imot  at møtet i det hele tatt skal finne sted.

Skjønt helt fremmed for tanken på sammenslåing er de ikke, selv om de ikke vil. De har tatt visse forholdsregler. I juni vedtok Finnmark fylkesting at navnet på en eventuell ny region skal være Finnmark! Samtidig satte man sin lit til at de rødgrønne ville vinne valget, og dermed reversere regjeringens beslutning om sammenslåing.

Mandag kveld var det klart at det ikke blir noe av den omkampen. Tromspolitikerne har akseptert sin skjebne, mens kollegene i Finnmark må slepes til forhandlingsbordet.

For å ta navnet først: hva er i veien med Troms og Finnmark? Begrepet er like godt innarbeidet som Møre og Romsdal, eller Sogn og Fjordane. Men finnmarkspolitikerne vil ha bare Finnmark, og viser til historiske Finmarkens Amt som innbefattet dagens Troms og som eksisterte fra 1787 til 1866!

Det er lov å posisjonere seg. Men det bør være realisme i argumentene. Og jeg tipper at arbeidsplasser og nye funksjoner er viktigere for pragmatiske finnmarkinger enn navnestrid i forhandlinger der begge parter nødvendigvis må både gi og ta.  

Trøndelagsfylkene var først ute med sammenslåing til en region. Den skal være en realitet fra 1. januar neste år. Trønderne møttes på Stiklestad (!) i april 2016, og ble enige. Steinkjer får fylkesmannen, fylkesrådmannen og administrasjonen. Trondheim blir det nye politiske senteret i regionen, som skal styres etter formannskapsmodellen. Det skal kløkt til for å løse stridighetene i nord. Men trøndernes modell bør man skjele til, det er mange likheter mellom region Trøndelag og den som skal skapes her.

Det er også mye forpostfektninger ute og går, som da fylkesvaraordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, i juli i år sa til Nordlys:  _Vi gir ikke fra oss noe. Troms må kjempe for sine synspunkter.

Sentraliserings-spøkelset kommer dessverre til å sitte ved forhandlingsbordet, det også. Vi vet hva sentralisering er, vi som bor her oppe. Så finnmarkingenes frykt skal tas på alvor.  Derfor blir Kommunal og Moderniseringsdepartementets bidrag så viktig. Regionreformen skal føre til mer makt og penger til regionene, blir den et sentraliserings-ball, taper prosjektet all legitimitet.

I nord har Vadsø allerede fått fylkesmannsembetet. Regionkontoret til NAV er også vedtatt lagt hit. Det betyr flere arbeidsplasser. Og mer vil komme til Troms og Finnmark. Et ekspertutvalg, hvor blant andre tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, er med, skal vurdere hvilke oppgaver og funksjoner som bør overføres til de nye regionene.

Finnmark fylkeskommune har oversendt sin høringsuttalelse til hva som bør flyttes. Her er 44 forslag i en spennvidde fra fiskerihavner til kulturminner. 5 av forslagene, herunder ansvaret for de samiske videregående skolene som i dag er underlagt Kunnskapsdepartementet, er foreslått lagt til Finnmark.

Å slå sammen fylkeskommuner er imidlertid ikke det samme som å slå sammen fylker. Dagens fylker er også valgkretser til stortingsvalgene. Skal man endre fylkesgrensene og valgkretsene, krever det endringer i Grunnloven. Paragraf 57 sier at det skal være 19 valgkretser i landet. Å endre Grunnloven tar tid. Forslag om endringer skal fremmes i en stortingsperiode, og kan først vedtas i neste. Troms og Finnmark som én valgkrets, kan tidligst være en realitet i 2025.

Erna Solberg har vært veldig klar på at valgkretsene må endres. Ellers kan det politiske spillet og uenigheten mellom fylkene fortsette, og underminere den nye regionen, slik at den blir «torpedert» innenfra.

I så fall underminerer vi oss selv. Vi bor i en liten region og lengst unna sentralmakta. Slagkraften vi vil ha i konkurransen med andre, svært folkerike regioner, ligger først og fremst i vår evne til å stå sammen og fronte felles interesser.

Regionreformen blir en realitet i Troms og Finnmark. Men hva skal følge med reformen av oppgaver og funksjoner? Det har vi ventet på ganske lenge. Nå er det din tur til å levere, kommunalminister Jan Tore Sanner!

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse