Annonse
TAR AV: Luftambulansesaken er såvisst ikke ute av verden selv om Babcock skulle komme til enighet med pilotene i forhandlingsmøtet fredag. For nå tar stortingspolitikerne av, stiller kvasse spørsmål til helseministeren og krever innsyn i hemmeligstemplede dokumenter fra anbudsprosessen. Foto: Øystein Eugene Hermstad

Tar for alvor av i Stortinget

Trange Tromsø kan få kjørt seg. Småbyens nettverk og koblinger, både fra næringslivet og på det private plan, vil bli luftet i full offentlighet.

_Ble det, etter at det ble stilt spørsmål i mediene rundt daværende styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telles rolle i anskaffelsesprosessen, fra departementets side sørget for at helseforetaket gjennomførte en vurdering av hennes habilitet?

Dette er ett av spørsmålene som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stiller i et brev til helseminister Bent Høie. I brevet ber komitéen om svar på ni spørsmål om anbudsrunden i luftambulansesaken, spørsmål som handler om virksomhetsoverdragelse, kvalitet på tjenesten, risikovurdering ved operatørbytte og tidligere styreleders habilitet.

Komitéleder Dag Terje Andersen har signert brevet, men initiativet og spørsmålene kommer fra komitémedlem Torgeir Knag Fylkesnes. Og han legger ikke fingrene imellom. Spørsmålene er svært direkte og indikerer at luftambulansesaken så visst ikke er over, selv om Babcock skulle komme til enighet med pilotene under forhandlingene fredag. Politisk sett har den bare så vidt begynt. Saken vil bli gransket. Og den kan bli farlig for helseministeren.

Tromsø vil også bli satt på kartet under en slik granskning, men neppe på en ideell måte. Trange Tromsø kan få kjørt seg. Småbyens nettverk og koblinger, både i næringslivet og på det private plan, vil bli luftet i full offentlighet. Det ser per nå ikke spesielt pent ut, selv om det skal understrekes at det hittil ikke er noe som tyder på at noe ulovlig har foregått.

Spørsmålet om habilitet er, rent juridisk, kanskje helt i orden. Men når Kontroll og konstitusjonskomitéen stiller spørsmål ved nettopp styreleder Telles rolle i anskaffelsesprosessen, og om departementet sørget for en habilitetsvurdering, sier det noe om alvoret i saken.

For selv om det formelle er i orden, ser det unektelig noe spesielt ut at styrelederen i Helse Nord, et år etter at hun tiltrådte, inngår en betydelig kontrakt med Babcock på vegne av Bedriftskompetanse, selskapet hun er daglig leder for. Kontrakten betyr at Bedriftskompetanse vil tjene svært godt, dersom Babcock vinner anbudet. Telle undertegnet kontrakten 16. januar 2017, og sendte den til direktør Marius Hansen i Babcock, mannen hun et par år tidligere hadde vært med og rekruttere til Agenda Nord-Norges ambassadørprogram.

Lederen av Agenda Nord-Norge er ikke ukjente Roger Ingebrigtsen, som før han ble tilsatt i dette selskapet, jobbet som rådgiver og konsulent, med nettopp Babcock som stor kunde. Gleden var stor da selskapet kunne presentere seg i Tromsø i 2015, med Sveriges tidligere statsminister Göran Persson som spesialrådgiver.

Marianne Telle har hele tiden understreket at hun ikke har hatt noe med anbudsprosessen å gjøre. Den er det Luftambulansetjenesten HF og Sykehusinnkjøp HF som har håndtert. Men hun var, inntil 14. mai i år, styreleder i Helse Nord, den største brukeren av luftambulansen, og dermed også den største økonomiske bidragsyteren. Rammen for luftambulanseflyene var opprinnelig 2,2 milliarder kroner. Tilbudene fra både Babcock og Lufttransport lød i første omgang på 2,9 milliarder, og rammen måtte økes. Den ble så hevet til 2,6 milliarder, og ingen direktør plusser på 400 millioner i kostnader, uten å forankre det i styret. Det går ganske enkelt ikke an.

Da siste anbudsrunde var gjennomført, klokket Babcock inn på idealtid, med en sum på 2,59 milliarder. Mot Lufttransports 2,9 milliarder, var slaget vunnet.

Telles nære venninne, Hilde Sjurelv, satt også sentralt i anbudsprosessen. Hun var partner og direktør i rådgivningselskapet BDO, og ble hyret inn som prosjektleder i Babcock. Sjurelv hadde ansvaret for utformingen av Babcocks framdriftsplan om de skulle vinne anbudet. På spørsmål fra Nordlys om ikke forholdet til hennes nære venninne og forlover ble vel tett, svarte Hilde Sjurelv :

_ Alle spørsmål om habilitet er selvfølgelig vurdert i forkant, særlig med hensyn til Marianne Telle.

Om hvem som hadde foretatt vurderingen, svarte hun: _ På våre vegne er habilitet vurdert av vårt selskap, BDO.

Formelt sett helt greit, BDO er et stort selskap med mange dyktige jurister, men det ville jo unektelig tatt seg litt penere ut om man hadde tatt seg bryet med å la noen andre gjøre vurderingen. Hilde Sjurelv har nå sluttet i BDO og er fast ansatt i Babcock. De to venninnene har bedyret at de ikke har diskutert anbudsprosessen.

Telle informerte verken styret, direktøren i Helse Nord eller helseministeren om kontrakten mellom Bedriftskompetanse og Babcock, før etter at anbudet var avgjort. Da spørsmålene om habilitet begynte å strømme på, ble kontrakten terminert med øyeblikkelig virkning. Noen dager senere trakk Marianne Telle seg som styreleder i Helse Nord.

I næringslivet er nettverk en viktig del av butikken. Å ha de riktige kontaktene, og å bruke dem, er av stor verdi, så og si en del av porteføljen. Gode forbindelser er god kapital. Men det som er vanlig i det private næringsliv, lar seg ikke overføre til offentlig virksomhet.

Og helseforetakene er ikke en del av næringslivet. Helseforetakene drifter på offentlige penger, på dine og mine skattekroner. Innkjøp til det offentlige er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, og den er streng. Den skal ikke bare sikre mest mulig effektiv ressursbruk når det offentlige går til innkjøp, den skal også sikre at det opptres med stor integritet, slik at «allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte», som det heter.

Det er så langt ikke grunnlag for å påstå at det har foregått noe ulovlig i denne anskaffelsesprosessen. Men det er mange spørsmål rundt det som har blitt en tidvis kaotisk tilstand i luftambulansetjenesten. Nå har stortingspolitikerne stilt de første spørsmålene. Noen av dem krever også innsyn i hemmeligstemplede dokumenter fra anbudsprosessen. Det er bare begynnelsen. Og det er bra. Vi har rett til å få vite hva som skjedde. Det handler om liv og helse for folk i nord. Ambulanseflyene skal ikke stå på bakken når det står om liv.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse