Annonse
INNBYGGERNE SKAL FÅ: Leder i fylkestingsgruppa i Høyre, Ole-Johan Rødvei, sier Høyre mener kommunene i Troms skal få eierskapet i Troms Kraft. Foto: Ole Åsheim

TK-aksjene etter fylkessammenslåingen

Høyre foreslår å fordele fylkeskommunens aksjer i Troms Kraft på kommunene i Troms. Det er et interessant innspill i en svært viktig sak.

Det politikerne er helt nødt til å ta høyde for, er at det foreligger et vedtak i Finnmark Arbeiderparti om at det skal jobbes meget aktivt for å få fylkessammenslåingen omgjort etter stortingsvalget i 2021.

Høyre vil ikke dele Troms Kraft med finnmarkingene. Partiets fylkestingsgruppe foreslår at kommunene i dagens Troms skal få milliardverdiene fylkeskommunen eier i Troms Kraft, etter en spesiell fordelingsnøkkel.

Forslaget er interessant, og vil trolig få tilslutning fra svært mange ordførere i dagens Troms, uavhengig av partitilhørighet. Det vil sannsynligvis også oppfattes som en demokratisk og rettferdig beslutning blant velgerne i fylket. Den dagen Troms Kraft igjen betaler utbytte, kan dette bli kjærkomne inntekter for kommunene.

Troms Kraft er eid av fylkeskommunen med 60 prosent og Tromsø kommune med de resterende 40. Om fylkeskommunens andel blir fordelt på kommunene, vil det verken være oppsiktsvekkende eller risikabelt. Mange kommuner i Norge er deleiere i kraftverk, det er også tilfelle i Finnmark, hvor for eksempel Varanger Kraft AS er eid av sju kommuner i Øst-Finnmark.

Høyres foreslåtte fordelingsnøkkel er at alle tromskommunene skal få en andel, deretter skal fordelingen gjøres etter innbyggertall, og så etter kraftproduksjon i kommunen. Med dette systemet ville Tromsø kommune vært den store vinneren, men Høyre ønsker ikke at én kommune skal få aksjeflertall, og har lagt også det til grunn for fordelingen. Dermed kan Tromsø, om dette vedtas, sitte igjen med maksimalt 50 prosent av aksjene.

Troms fylkeskommunes eierandel i Troms Kraft er verdt mange milliarder. Spekulasjonene og forslagene om hva som skal skje med aksjeposten er mange. Dette er offentlig eiendom, i prinsippet eid av oss alle. Fylkestinget skal behandle saken 12.mars og spørsmålet må være avklart innen 1. januar 2020, når de to fylkene slås sammen til ett. Hvis ikke, går aksjeporteføljen inn i den nye fylkeskommunen.

Det politikerne er helt nødt til å ta høyde for, er at det foreligger et vedtak i Finnmark Arbeiderparti om at det skal jobbes meget aktivt for å få fylkessammenslåingen omgjort etter stortingsvalget i 2021. Dersom sammenslåingen skulle bli opphevet, er det selvsagt viktig at store verdier ikke er ført ut av Troms for evig og alltid. Fylkespolitikerne er bare satt til å forvalte verdiene på vegne av folket. I dette tilfellet er verdiene kolossale. Da må det ligge klokskap og langsiktig tenking bak beslutningene.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse