Annonse
VERST I LANDET: Troms fylke troner fremdeles øverste på listen over fylkene hvor Statens Naturoppsyn finner flest ulovlige laksegarn. Jon Ove Scheie (t.v.) sier det er svært vanskelig å stille de skyldige til ansvar i rettssystemet. Her fotografert sammen med Olav Inge Edvardsen ved en tidligere anledning. Bildet viser ulovlige laksegarn og fisken som sto i de. Foto: SNO

Tjuvfiskerne må stanses

Troms ser dessverre ut til å ha blitt tjuvfiskernes eldorado

Det er ikke alle statistikker det er stas å toppe. Ikke minst gjelder det statistikken som viser hvor utbredt tjuvfiske med garn etter laks er. Dessverre er Troms den suverene «vinneren» på dette feltet, og har vært det i mange år. Og da snakker vi om en nasjonal førsteplass. Så mye som en tredjedel av de ulovlige laksegarnene Statens Naturoppsyn (SNO) beslaglegger over hele landet, blir funnet i Troms.

Bare i år har etaten 109 saker hvor det er funnet ett eller flere ulovlige garn. På landsbasis har SNO så langt i år 284 saker med ulovlige laksegarn. Ulovlig garnfiske etter laks er altså en «hobby» som er spesielt utbredt i Troms, hvis vi skal tro tallene fra SNO. Og det bør vi. Tallene stammer fra kontroller utført av SNO og Kystvakten, og kommer på toppen av sakene politiet selv avdekker. Hvor mange lovovertredelser det egentlig er, finnes det nok ikke eksakt tall på, men man kan frykte at det kan være store mørketall.

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye kan få store konsekvenser for bestanden i flere elver. Jon Ove Scheie i Statens Naturoppsyn i Tromsø sier til Nordlys at de ulovlige laksegarnene er et omfattende problem. Dessverre er det slik at tjuvfiskerne risikerer lite. Sakene er vanskelige å etterforske. Myndighetene er ofte avhengig av å ta fiskeren i det garnet settes ut for å ha en sak som kan holde i retten. «Vi har bevisbyrden, og må nesten se handlingen for å få de gjennom. Da må du være der akkurat i de tre minuttene det tar for en god garnsetter å sette ut et slikt garn», sier Scheie til Nordlys.

At det drives et så omfattende tjuvfiske av folk som burde vite bedre, er bare trist. Det er svært forstemmende at enkeltpersoner tar seg til rette på denne måten og at det tydeligvis går «sport» i å lure oppsynet. Vi snakker om en villaksstamme som lenge har vært under betydelig press fra flere hold, fra oppdrettsindustriens sykdomsproblematikk til klimaendringer som fører til temperatursvingninger i havet og i elvene. Villaksen trenger vern, ikke voksne mennesker som hever seg over lover og regler for å tjene noen få ekstra kroner. Det tjuvfiskerne driver med er miljøkriminalitet av verste skuffe. Sannsynligvis burde strafferammen for denne sorten kriminalitet heves så betydelig at den faktisk virker avskrekkende.

Med den lange og kronglete kysten vi har i Troms, er det umulig for oppsynet å komme til og kontrollere over alt. Derfor er det viktig at andre som fisker lovlig, rapporterer inn når de observerer ulovlige garn eller personer som setter ut ulovlige garnlenker. På flere nettsider om sportsfiske blir det også oppfordret til å melde fra. Det er bra, dette er ikke «tysting», det er å ta ansvar for en naturressurs som er en av Norges stoltheter. Som SNO skriver på sine nettsider: Hver tredje villaks er «norsk».

Dessverre er det vanskelig å få bukt med uvesenet. SNO opplyser også at nye garn settes ut på samme sted av de samme folkene, kort tid etter at SNO har inndratt garn. Både i Nordland og Troms er det blitt vanligere med flere garn per lenke og grovere bruk. I verste fall kan tjuvfiskerne radere ut en hel årgang av en bestand på vei mot elva hvor de ble født og er på vei opp i for å gyte, mener SNO. Dette er en utvikling vi simpelthen ikke kan tillate.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse