Annonse
Tjuvfiske er kriminelle handlinger som slås hardt ned på når de blir oppdaget. Men dessverre er det slik at tollvesenets beslag nok bare er en brøkdel av det som føres ulovlig ut av landet. Foto: Tolletaten

Tjuvfisket må stoppes

Tjuvfiske fra fisketuristenes side går i første rekke ut over kysttorsken. Bestanden av denne er synkende. Derfor er det kritikkverdig at det har så lang tid å få nye regler på plass.

Det underlige her er at det er frivillig om man vil registrere bedriften i det nye systemet eller ikke.

Beslag fra såkalte fisketurister i Nord-Norge har økt med hele 57 prosent fra i fjor. Det viser de siste tallene fra Tollregion Nord. Dette er en alvorlig utvikling som myndighetene ikke har vært villige til å gjøre noe med før nå. I 10 år har  Fiskeridirektoratet ropt varsku, og ønsket et bedre og strengere regelverk. Først fra årsskiftet blir det en realitet.

Reiselivsnæringa er viktig, og det skal selvsagt være lov for besøkende å prøve fiskelykken i havet utenfor kysten vår. Lokale bedrifter som leier ut rorbuer og båter gir gode inntekter og  arbeidsplasser i distriktene. Men utviklingen de senere årene har dessverre vist at det ikke bare er hobbyfiskere som kommer. Beslagene som tollvesenet har gjort er av og til på flere hundre kilo. Da snakker vi ikke lenger om vanlig turisme, men om butikk. Noen kommer for å hente ut så mye fisk de bare kan få med seg, for deretter å selge fangsten i hjemlandet.

Dette er kriminelle handlinger som slås hardt ned på når de blir oppdaget. Men dessverre er det slik at tollvesenets beslag nok bare er en brøkdel av det som føres ulovlig ut av landet. Mørketallene er store.

I løpet av første halvår er tallene uansett dystre. Det ble beslaglagt 3146 kilo fiskefilet, mot 1994 kilo til samme tid i fjor. Det er i all hovedsak reisende fra Øst-Europa og Tyskland som er tatt i kontrollene. Det største beslaget var på 311 kilo renskåret filet. Lovlig kvote er 15 kilo. Fangsten blir ført ut av landet i store varebiler eller med tilhengere som er innredet med fryseelementer.

I det nye regelverket for fisketurisme som trer i kraft fra 1. januar, blir det rapporteringsplikt for bedrifter som driver med fisketurisme. Fangstene skal rapporteres inn en gang i måneden. Det underlige her er at det er frivillig om man vil registrere bedriften i det nye systemet eller ikke.

For selv om turister ved registrerte bedrifter får en kvote på 20 kilo mens de som bor på uregistrerte anlegg får 10 kilo, burde regelverket vært entydig på dette punktet. Det ville også sendt et signal til både turister og næringa om alvoret i saken.

For dette er tjuvfiske av verste sort. Det går i første rekke ut over kysttorsken. Bestanden av denne er synkende. Nå har man ingen oversikt over uttaket, og dermed heller ikke over bærekraft og langsiktig utvikling. Derfor er det kritikkverdig at det har så lang tid å få nye regler på plass. Men når de nå trår i kraft, bør også ressursene til rapporteringskontroll og grensekontroll økes.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse