Annonse
NY MANN FRA NORD: Statsminister Erna Solberg sammen med den nye fiskeriministeren Geir-Inge Sivertsen (H, tv) og Tromsø Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal. Bildet er tatt i september 2019, Foto: Vegard Stien/Nordlys

Tøff jobb for den nye fiskeriministeren

Geir Inge Sivertsen får en tøff jobb, med konfliktsaker som står i kø.

Landets nye fiskeri- og sjømatminister er 54 år gamle Geir Inge Sivertsen fra Rossfjordstraumen i Senja kommune.

Det er ingen tvil om at Sivertsen er kvalifisert for jobben. Senja er en av landets viktigste verdiskapningsregioner for sjømat, og her har høyremannen vært ordfører i åtte år. I tillegg er det ingen ulempe at han selv har stått på dekk i en fiskebåt og hatt slog på støvlene.

Når gratulasjonene er over, venter hverdagen. Den blir tøff. Sivertsen er kjent som en kompromissvillig politiker. Det er liten tvil om at han får bruk for de evnene nå. Å være fiskeriminister i Norge er ingen popularitets-øvelse. 

Det skyldes at det er vanskelig å forene så mange ulike og kryssende hensyn. Det som møter Sivertsen, er at han må ta i land en kontroversiell kvotemelding fra sin forgjenger Harald Tom Nesvik. Den legger opp til en ytterligere liberalisering og konsentrasjon av rettigheter. Her er det varslet motstand fra flere hold, ikke minst et fristilt Frp i Nord-Norge.

Sivertsen får også en annen stor konfliktsak i fanget. Bør bruken av fellesskapets ressurser, arealer og produksjon i oppdrettsnæringa beskattes i form av ressursrente til statskassen?

Når det gjelder oppdrett må Sivertsen avveie forholdene mellom vekst og vern. Næringen presser på for å ekspandere i nord. Det kan ikke gå på bekostning av miljøet i fjordene.

Når det gjelder den tradisjonelle hvitfisknæringen, er spørsmålet om han vil gå i retning av Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge som mener strukturpolitikken må sikre et eierskap på kysten, eller i retning av storredernes organisasjon Fiskebåt.

Fiskebåt oppfattes i stor grad som talspersoner for de som vil ha ei næring for de få, med ytterligere maktkonsentrasjon.

Og når Riksrevisjonen nå gransker fiskeripolitikken i Norge, aktualiserer det om det i dag er samsvar mellom fine politiske målsettinger og praktisk politikk. Er fisken virkelig «hele folkets eiendom»? Eller er det en tom floskel?

Man skal heller ikke undervurdere  arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som en sak Sivertsen må håndtere. Det som er avdekket rundt utnyttelsen av utenlandsk arbeidskraft i fiskeriene er et omdømmeproblem.

Dersom Sivertsen klarer å få parkert den evinnelige diskusjonen om pliktsystemet, vil han kunne sette varige spor. Pliktene har aldri virket etter hensikten og man bør finne pragmatiske og varige løsninger. Til syvende og sist gjenstår det å se hvor Geir Inge Sivertsen vil søke flertall i en mindretallsregjering: Mot Oslo og Vestlands-FrP som drar fiskeripolitikken i stadig mer liberalistisk retning, eller mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet? 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse