Annonse
Det burde være politisk interesse på alle nivå å igangsette prosjekter som får ned utslippene, særlig når prosjektet inneholder uante muligheter for bærekraftig utvikling av eksisterende næringer, nye næringer og bosetningsmønstre, skriver Torild Eriksen Nordland. Bildet er fra Bodø stasjon. Foto: Avisa Nordland

Toget går nå!

Å bygge Nord-Norge banen er verdifullt, det er ei investering og ei utvikling som viser at vi evner å tenke globalt og handle lokalt i klimapolitikken.

Nå er utredningen om Nord Norge banen ute på høring og som forventet er den (for) dyr og det antas at den gir (for) lite tilbake. I forbindelse med høringen gjennomførte jernbanedirektoratet innspillkonferanser i Tromsø, Narvik og Fauske i 2018, der sentrale aktører som kommuner, regionråd, havnemyndigheter og flere kom med innspill. Til tross for stor aktivitet i arbeidet frem mot utsendelse av høringen så har det frem til nå vært lite politisk blest om saken, med noen få hederlige unntak.

Dette er et paradoks all den tid de fleste norske politikere ser på klimaendringene som en av de største utfordringene Norge står overfor, og til alt overmål ser på oss som et foregangsland i klimaspørsmål. Det har vært vedtatt reduksjon av klimagassutslipp i en årrekke, likevel nås ikke målene.

For å styrke arbeidet er det til og med vedtatt en klimalov som trådte i kraft i 2018. Målet med loven er at Norge skal redusere klimagassutslippene med 40% og tar sikte på at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. I følge miljødirektoratet er transport den største kilden til klimagassutslipp her til lands, 31% av utslippene kommer herfra og av dette står veitrafikken for halvparten.

Personbiler og fly gir høye utslipp, og vår materielle velstand gir grunn til å anta at både veitrafikk og flytrafikk vil øke også i fremtiden. Olje og gass virksomheten står for den nest største kilden til utslipp. Vi vet at oljeindustrien står overfor ei stor og krevende omstilling som innebærer utvikling av teknologi og næringer vi enda ikke er kjent med.

Så ligger Nord-Norgebanen som en gyllen mulighet som nå krever større politisk fokus. Innspillene til jernbaneverket har så langt mange viktige perspektiver: forsyningssikkerhet for Nord-Norge, etisk og bærekraftig transport av mat, reiselivsutvikling, og mineraltransport er noen av de. Dette er områder som har noe å si for utvikling av arbeidsplasser, sikre bosetting, trygghet og ikke minst ei bærekraftig utvikling av Nordområdene.

Det vil være fullt mulig å koble omstillingen i oljesektoren til Nord-Norgebanen. Forsvarets virksomhet i Ofoten og indre Troms, Ny by – Ny flyplass i Bodø og Salten, og grønt reiseliv i Troms er eksempler på utviklingsområder som kan kobles direkte til utviklingen av Nord-Norgebanen.

Innspillene totalt sett dekker langt på vei det ei bærekraftig utvikling etterspør: Vurdering av klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Å bygge Nord-Norgebanen vil ta tid, og det vil gå mange tiår før reduksjon av utslippene merkes. Å bygge Nord-Norge banen er verdifullt, det er ei investering og ei utvikling som viser at vi evner å tenke globalt og handle lokalt i klimapolitikken.

Det burde være politisk interesse på alle nivå å igangsette prosjekter som får ned utslippene, særlig når prosjektet inneholder uante muligheter for bærekraftig utvikling av eksisterende næringer, nye næringer og bosetningsmønstre.

Jernbanedirektoratet kommer ikke med anbefalinger i høringen, og fristen for innspill er 1.oktober. Der derfor fortsatt tid til å synliggjøre gevinstene og få et politisk engasjement og vilje til å realisere Nord Norge banen. Det krever et stort tverrpolitisk arbeid som evner å sette Nord- Norge banen på dagsorden også nasjonalt. Spørsmålet er om nordnorske politikere griper denne unike sjansen, der de kan samle Nord Norge til et jernbanerike, samtidig som de setter et mektig politiske avtrykk for fremtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse