Annonse
Mye av misforståelsen kunne vært unngått hvis Fjellheim hadde tatt seg tid til å lese saksframlegget, innkallingen og lovgrunnlaget, samt lyttet til hva statssekretæren fra regjeringspartiet Høyre sa i starten av møtet og juristene i de respektive fylkeskommunene, skriver Tarjei Bech. Foto: iFinnmark

Tomme tønner bråker mest

Vi må ha gode prosesser som skaper legitimitet i både Finnmark og Troms. Da kan vi ikke ta beslutninger som kommer nærmest over bordet, det vil skape en videre dårlig prosess.

I ett nokså krast innlegg kommer Skjalg Fjellheim med flere feilaktige påstander om felles fylkesting mellom Finnmark og Troms som krever ett tilsvar.

For det første har det og er det ikke noen hemmelighet at ett flertall i Finnmark fylkesting og at Arbeiderpartiet var imot tvangssammenslåing. Det betyr selvsagt at vi ikke bare kan late som om at vedtaket om sammenslåing i Stortinget ikke er der.  Finnmark Arbeiderparti kommer til å opptre konstruktivt, raust og med blikket for framtiden i forhandlingen, i det som kommer til å bli den mest spennende regionen i landet. La det være klart Finnmark Arbeiderparti har store ambisjoner for den nye regionen.

Jeg vil ikke beskylde Fjellheim for å misforstå med vilje for å lage en tabloid overskrift, men faktum er at vi var innkalt til ett drøftingsmøte av kommunaldepartementet. Det understreket også statssekretær fra Høyre, Anne Karin Olli i starten av møtet. I inndelingslova som regulerer sammenslåing av kommuner og fylker står det også at ett felles fylkesting kun er ett drøftingsmøte. Juristene i de respektive kommunene avklarte også i møtet at felles fylkesting ikke hadde beslutningskompetanse, men at vedtak må gjøres i de respektive fylkestingene i Finnmark og Troms. Det skal vi gjøre i fylkestingene i desember etter forhandlinger.

Jeg deler ikke Skjalg Fjellheims virkelighetsoppfatning om møtet og sitter igjen med en god følelse. Møtet ble brukt til at de ulike partiene fikk luftet sine standpunkter, politikerne i Finnmark og Troms fikk bli kjent med hverandre og at vi fikk drøftet viktige spørsmål sammen. I tillegg hadde Finnmark Arbeiderparti gruppemøte med Troms Arbeiderparti. Det er lurt å snakke sammen før vi skal gjøre vedtak i desember, hvis ikke kan vi alle ende opp med å bli misfornøyd med utfallet.

Skjalg Fjellheim har kontor i Tromsø og ser verden fra Tromsø og det er selvsagt helt naturlig. Jeg ber samtidig Fjellheim vise litt forståelse for Finnmark og hvertfall prøve å se verden fra Vadsø, Honningsvåg eller Tana. Finnmark har aldri bedt om sammenslåinger og finnmarkinger flest er imot. Det er mye følelser knyttet opp til tvangsammenslåingen - spesielt i Finnmark - som man bør ha respekt for.

Både Finnmark og Troms har etter møtet lagt ett godt grunnlag etter møtet for forhandlingene videre mellom fylkene. Hastverk kunne gitt oss ukloke beslutninger og derfor skal vi bruke tiden godt fram mot jul til og forhåpentligvis komme fram til en enighet, og ikke haste igjennom noe vedtak, det ville vært særdeles uklokt. Vi må ha gode prosesser som skaper legitimitet i både Finnmark og Troms. Da kan vi ikke ta beslutninger som kommer nærmest over bordet, det vil skape en videre dårlig prosess.

At Skjalg Fjellheim bruker tiden på å komme med feilaktige påstander får så være. Mye av misforståelsen kunne vært unngått hvis Fjellheim hadde tatt seg tid til å lese saksframlegget, innkallingen og lovgrunnlaget, samt lyttet til hva statssekretæren fra regjeringspartiet Høyre sa i starten av møtet og juristene i de respektive fylkeskommunene. Det er som det gamle jungelordet sier: «Tomme tønner bråker mest».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse