Annonse
Nordnorsk debatt, 16. januar.

Tone Jensens usannheter om det grønne skiftet

Tone Jensen tar feil når hun hevder at forskningsmiljøet knyttet til petroleum er noe av det mest nyskapende vi har.

Kommentator Tone Jensen i Nordlys har sterke meninger, men få og svake tanker. I en kommentar i  Nordlys 16. januar under tittelen ”Det grønne skiftet – en politisk floskel” serverer hun en usedvanlig tynn suppe basert på en artikkel hun har lest i VG. De fakta hun bygger kommentaren på er at skatteinngangen fra olje og gassnæringa i 2015 var 169 milliarder, en størrelsesorden over inntektene fra en rekke andre næringer. Ut fra dette konkluderer Jensen at alle som tar til orde for et grønt skifte i økonomien ”ikke har helt klart for  seg hva vi skal erstatte inntektene med,” og at ”det såkalt grønne skiftet har blitt en politisk korrekt frase, som luller oss inn i en forestilling om at vi bør stenge oljekranene fortest mulig.”

Jensen er i godt selskap med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass og fra Fremskrittspartiets oljeministre. Avtroppende minister Tord Lien hevdet at motstanderne av letevirksomhet i Arktis trengte en omgang med ”voksenopplæring,” og påtroppende minister Terje Søviknes mener oljemotstand er ”føleri.” Felles for dem alle er at de nedvurderer tenkeevnen til den stadig voksende flokken av samfunnsøkonomer, oljeanalytikere,  næringslivsledere, investorer og politikere som tar til orde for en ny økonomisk kurs. På mange måter er Jensens utspill parallell til den jevne strømmen av medieutspill fra klimafornektere som hardnakket hevder at de har mer greie på klimaforskning enn klimaforskerne.

Som populister flest har Tone Jensen behov for forenklinger. En av dem  er forestillingen om at talspersoner for et grønt skifte ”vil plugge igjen borehullene allerede nå.”  Dette er grovt usant. Striden om norsk olje og gass dreier seg om åpning av letevirksomhet nær iskanten i Arktis og i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Den store majoriteten av oss ”oljeskeptikere” anerkjenner at vi bør utvinne de drivverdige ressursene som allerede er funnet, hvis de kan utvinnes med stor samfunnsmessig gevinst. Det vi mener bør starte allerede nå er en massiv satsing på utvikling av alternativ energiproduksjon og annen næringsvirksomhet som skal komme til erstatning for olje og gass. Tone Jensen tar feil  når hun hevder at forskningsmiljøet knyttet til petroleum er noe av det mest nyskapende vi har. Framtidas innovasjon vil komme på helt andre felter, og Norge ligger på ingen måte i front på disse feltene.

Hvis man skal vifte med tall, så bør  det ikke gjøre på en så ufullstendig og historieløs måte som Jensen gjør. Dagens oljefond ble i det aller vesentligste bygget i perioden år 2000-2010. Statens inntekter hadde en topp på hele 450 milliarder i 2008, men var redusert til en tredel av dette i 2015. Verken oljepris eller forventete funn vil bringe denne tiden tilbake. Arbeidsledigheten i oljebransjen er ikke skapt av ”de grønne,” men er en konsekvens av økonomiske realiteter som Tone Jensen og oljeentusiastene ikke vil ta inn over seg.

Olje- og gassleting i Arktis er kostbart, og storparten av dette vil være statlige utgifter. Hvis det gjøres drivverdige funn, vil lønnsomheten avhenge av oljeprisen og hvorvidt verdenssamfunnet har maktet å etablere et regime  for prising av CO2-utslipp som bringer oss på en utslippsbane som kan holde oss under tre graders temperaturstigning (to grader ser jeg som urealistisk). 

Betydelig produksjon fra brønner tildelt i 23. konsesjonsrunde vil vi ikke  kunne få før nærmere år 2030. Hvis klimapolitikken ikke spiller fullstendig fallitt, er det høyst sannsynlig at produksjon fra disse områdene vil bli ulønnsom for den norske staten. Men i mellomtiden vil det være mange i petroleumsbransjen som vil ha tjent gode penger på dette tapsprosjektet, og det er her Tone Jensen og den øvrige politiske redaksjonen i Nordlys bør tenke seg om før de velger side. Vil de bidra til å sikre den kortsiktige  gevinsten til en døende oljebransje, eller vil de være med som fødselshjelpere for den nye og grønnere økonomien som uansett vil tvinge seg fram?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse