Annonse
Grunnmuren i "Det Norske Hus" skulle være den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn.  Altså en helt annen retning enn mot det overflodssamfunnet som vi har fått i kjølvannet av velferdssamfunnet.  Men Thorbjørn Jagland ble latterliggjort for sitt prosjekt, skriver Kurt Magne Stormo. (Foto: Terje Pedersen)

Tørk støv av Jaglands "norske hus"

I tiltredelseserklæringen høsten 1996 kom Thorbjørn Jagland med ideen om “Det Norske Hus - år - 2000”.  Jaglands ide var å etablere en ny politikk etter velferdssamfunnet. 

Etableringen av velferdsstaten kom i kjølvannet etter andre verdenskrig, og ingen ville tilbake til mellomkrigstidens diktaturperiode og massearbeidsløshet.

Norge hadde som kjent utviklet seg til en velferdsnasjon fra jordbruk via perioder med skipsfart og industri.  Folketrygden ble av mange sett på som den dominerende sluttsteinen i det byggverket som ble stående som velferdsstaten. 

Nå er vi som kjent kommet over i overflodssamfunnet med “bruk og kast”, og jeg er enig med Thorbjørn Berntsen som sier at “nå får vi ikke igjen lokket på brødboksen”.         

I foredraget “Filosofien bak velferdsstaten” fra 1974 kom Trygve Bratteli inn på hvilke utfordringer velferdsstaten ville bli utsatt for.  “Velferdsstaten er formet samtidig med industriens sterke ekspansjon. Vi har tatt til inntekt dens sterke produksjonsvekst, og vi stilles i økende grad overfor regningen: Rovdrift på naturens ressurser og forstyrrelser av miljøene. Dette er i ferd med å bli også velferdsstatens sentrale problemer.”  Og her står vi i 2020!

Trygve Bratteli sier videre noe om de som vil være best egnet til å forsvare og videreutvikle velferdsstaten: “Velferdsstatens sikreste støtter er naturlig nok de brede folkegrupper av den generasjon som har gjennomlevet den utvikling som skapte den. De som har gått vegen med fra slitets og fattigdommens rike og til velferdsstaten, de vet hva de har vunnet. Og det de har vunnet, det vil de forsvare.”

Grunnmuren i “Det Norske Hus” skulle være den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn.  Altså en helt annen retning enn mot det overflodssamfunnet som vi har fått i kjølvannet av velferdssamfunnet.  Men Thorbjørn Jagland ble latterliggjort for sitt prosjekt.

Som mangeårig medlem i LO og Arbeiderpartiet så setter jeg nå min lit til AUF - Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Deres visjon om at “Enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand”.  Dette er uttrykk som jeg ikke finner på førstesiden til DNA.

Utfordringen i dag er at vi alle må alle akseptere vår tilhørighet og avhengighet av et menneskelig fellesskap for å videreutvikle velferdsstaten i en ny retning.  Spørsmålet er om vi er villig til det?  Det tyder ikke på at høyresiden ikke er det.

Jonas G. Støre og ordfører Gunnar Wilhelmsen - evner dere å ta på alvor Brattelis og AUF`s verdispørsmål?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse